Category Archives: யோகானந்த

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சாலைக்கு அருகில் வீற்றிருக்கின்ற யோகானந்த நரசிம்மர் தரிசனம் (16)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சாலைக்கு அருகில் வீற்றிருக்கின்ற யோகானந்த நரசிம்மர் தரிசனம் (16) ஶ்ரீகாசி நாயன வளாகத்தின் இடது பக்கம் – யோகானந்த நரசிம்மர் கோவில் இருக்கும் இடம். இடது பக்கம் நவநரசிம்மர் கோவிலை காணலாம். யோகானந்த நரசிம்மர் கோவிலுக்கு வலது பக்கம் செல்ல வேண்டும். … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அரசமரம், அஹோபிலம், ஆலயம், கட்டடம், கட்டிடம், குன்று, குலி குதுப் ஷா, சிங்கச் சிற்பங்கள், செஞ்சு, செஞ்சு லக்ஷ்மி, செஞ்சு லட்சுமி, செஞ்சுலக்ஷ்மி, செஞ்சுலட்சுமி, செப்பனிடுதல், செம்மண் பூமி, ஜீயர், ஜுவாலா, தரிசனம், தாக்குதல், யோகா, யோகானந்த | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அஹோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள், “மந்திர-தந்திர-யந்திர” வழிபாட்டு ஸ்தலம் மற்றும் தசவாதர தத்துவம் (2)

அஹோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள், “மந்திர–தந்திர–யந்திர” வழிபாட்டு ஸ்தலம் மற்றும் தசவாதர தத்துவம் (2) ஒன்பது நரசிம்மர்களின் விவரங்கள்: அஹோபிலம் என்றாலே மேல் அஹோபிலம், அதாவது மலைமேல் இருக்கும் இடத்தைக் குறிப்பதாகும். ஏனெனில், அங்குதான், நரசிம்மர் அவதாரம் எடுத்து இரண்யகசிபுவை வதம் செய்தது. எகுவ / மேல் / பெரிய அஹோபிலம் மற்றும் திகுவ / … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அத்துமீறல், அரசமரம், அறக்கட்டளை, அஹோபிலம், ஆதிசங்கரர், இடைக்காலம், இறைப்பணி, உடைப்பு, கடபா, கட்டடம், கட்டிடம், கரஞ்ச, கருடன், காபாலிகன், குன்று, குரோத, கொடி கம்பம், கோவில், சக்தி, சக்தி வழிபாட்டுஸ்தலம், சங்கரர், சங்கராச்சாரி, சங்கராச்சாரியார், சடங்கு, சண்மதம், சத்ரவட, சன்னிதி, செஞ்சு, ஜுவாலா, ஜோகினி, தசாவதாரம், தந்திரம், துருக்கர், தேசிய நெடுஞ்சாலை, நரசிம்மர், பார்கவ, பாவன, மந்திரம், மலைவாசி, மலோல, யந்திரம், யோகானந்த, வனவாசி, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக