Category Archives: மேலமுகத்தையா

ஒகையூர் கிராமம், மாறி வரும் காலத்தில் சப்த மாதர் கோவில், கன்னிமார் கோவில் முதலியன, அவற்றின் சிறப்பு முதலியன [3]

ஒகையூர் கிராமம், மாறி வரும் காலத்தில் சப்த மாதர் கோவில், கன்னிமார் கோவில் முதலியன, அவற்றின் சிறப்பு முதலியன [3] புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா சிலைகள். புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா சிலைகள். புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா – மேடைக்கு இடது பக்கத்தில் இருக்கும் சிலைகள். புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா – மேடைக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கும் … Continue reading

Posted in அத்தாட்சி, அழிப்பு, ஆக்கிரமிப்பு, உகையூர், எஸ்.உகையூர், எஸ்.ஒகையூர், குலதெய்வம், குலதேவதை, குழந்தை, கௌமாரி, சக்தி, சப்தமாதர், சப்தமாதா, சு. உகையூர், சு.உகையூர், சோழர் காலம், ஜைனம், புலிகடியான், மேலமுகத்தையா, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக