Category Archives: பூஜை

பிருந்தாவனத்தில் ரூபகோஸ்வாமி சமாதி-மந்திர், இம்லி-தாளா, வைஷ்ணவி தேவி கோவில், பிரேம் மந்திர், இஸ்கான் கோவில் முதலியவற்றை தரிசித்தல்!

பிருந்தாவனத்தில் ரூபகோஸ்வாமி சமாதி–மந்திர், இம்லி–தாளா, வைஷ்ணவி தேவி கோவில், பிரேம் மந்திர், இஸ்கான் கோவில் முதலியவற்றை தரிசித்தல் ரூபகோஸ்வாமி சமாதி–மந்திர்: ராதா தாமோதர கோவில் என்றழைக்கப்படுகின்ற அருகில் உள்ள இன்னொரு முக்கியமான கிருஷ்ணர் கோவில். ரூப கொஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமிகளின் உறவினர் ரூப கொஸ்வாமியால் இக்கோவில் கட்டப்பட்டது. ராதா-கிருஷ்ண விக்கிரங்களுடன், கிருஷ்ணர் பாதமும் உள்ளன. … Continue reading

Posted in கட்டடம், கட்டிடம், கலை நயம், கிருஷ்ணர், குகை, கௌடியா மடம், சனாதன கோஸ்வாமி, ஜெய்பூர், தேவி, பிருந்தாவன், பூஜை, மதுரா, முகமதியர், ராஜஸ்தான், ராதா, ரூப கோஸ்வாமி, ரூபகோஸ்வாமி, விரஜ், விரஜ் பூமி, விருந்தாவன் | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 பின்னூட்டம்