Category Archives: திருமங்கை ஆழ்வார்

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – நான்காது ஜுவாலா நரசிம்மர் (11)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – நான்காது ஜுவாலா நரசிம்மர் (11) ஜுவாலா நரசிம்மர் குகைக்கோவிலுக்கு போகும் வழி: மேலே அஹோபில நரசிம்மரைத் தாண்டி, மாலோல-வராஹ நரசிம்மர்களை தரிசித்து, சுமார் 3 கி.மீ நடந்தால் பாதையொலிருந்து இடது பக்கத்தில் சென்றால் இக்கோவிலை அடையலாம். மற்ற கோவில் பாதைகளை விட, … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அல்லகட்ட, இரவு, கரஞ்ச, காகதிய, காபாலிகன், காலடி, காலை, குடல், குன்று, சத்ரவட, சந்தி, ஜீயர், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், ஜ்வாலா, திருமங்கை ஆழ்வார், நகம், பகல், பாவன, மாலை, ரக்த குண்டம், ரக்தகுண்டம், ரத்த குண்டம், ரத்தகுண்டம், ரத்தம், வயறு, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – இரண்டாவது மாலோல நரசிம்மர் (9)

ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – இரண்டாவது மாலோல நரசிம்மர் (9) மாலோல அல்லது லக்ஷ்மி நரசிம்மர்: மேல் அஹோபிலத்தில், வேதகிரி மலையில், உக்கிர நரசிம்மர் கோவிலிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் இக்கோவில் உள்ளது. பிரகலாத பள்ளியிலிருந்து அரை கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. மலைப்பாதையில் இடது பக்கம் இக்கோவில் இருக்கிறது. லக்ஷ்மி … Continue reading

Posted in அகோபிலம், அழிப்பு, உடைப்பு, கரஞ்ச, குகை, சத்ரவட, சிங்கம், சைதன்யர், ஜீயர், திருமங்கை ஆழ்வார், பார்கவ, பாவன, மாலோல, மாலோல நரசிம்மர், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக