Category Archives: கரஞ்ச

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சாலைக்கு அருகில் வீற்றிருக்கின்ற காரஞ்ச அல்லது சாரங்க நரசிம்மர் தரிசனம் (17)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சாலைக்கு அருகில் வீற்றிருக்கின்ற காரஞ்ச அல்லது சாரங்க நரசிம்மர் தரிசனம் (17) ஶ்ரீ காரஞ்ச ந்ருஸிம்ஹ கோவில் பெயர் கல்வெட்டு கோவிலைச் சுற்றிய சுவர், முன்னால் இருக்கும் மண்டபம் முதலியன. இடது பக்கத்தில் இருக்கும் அனுமார் சந்நிதி, மண்டபம், கர்ப்பகிருகம்  முதலியன. … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அடில் ஷா, அம்பு, அழிப்பு, அழிவு, ஆக்கிரமிப்பு, உடைப்பு, கரஞ்ச, கல்வெட்டு, காரஞ்ச, காரஞ்ச நரசிம்மர், காரஞ்ச மரம், குலி குதுப் ஷா, சத்ரவட, சரித்திர ஆதாரம், சாரங்க நரசிம்மர், சாரங்கபாணி, சாரங்கர், செஞ்சு லட்சுமி, செஞ்சுலக்ஷ்மி, செஞ்சுலட்சுமி, செப்பனிடுதல், தரிசனம், புதுப்பித்தல், மராமத்து, முக்கண்ணன், மூன்று கண், மூன்று கண் நரசிம்மர், வில்லேந்திய நரசிம்மர் | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சாலைக்கு அருகில் வீற்றிருக்கின்ற சத்ரவட நரசிம்மர் தரிசனம் (15)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சாலைக்கு அருகில் வீற்றிருக்கின்ற சத்ரவட நரசிம்மர் தரிசனம் (15) ஶ்ரீ சத்ரவட ந்ருஸிம்ஹ என்கின்ற பெயர் கல்வெட்டு. கோவிலின் முன்புறத் தோற்றம். கோவில் முன்புறத்தில் உள்ள மண்டபம். சத்ரவட நரசிம்மர்: கீழ் அஹோபில கோவிலிலிருந்து நான்கு கி.மீ தூரத்தில் இக்கோவில் உள்ளது. … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அத்தாட்சி, அரசமரம், அஹோபிலம், கரஞ்ச, கருடன், கருவறை, குன்று, குரோட, குரோத, சத்ரவட, சரித்திர ஆதாரம், சிங்கச் சிற்பங்கள், சிங்கம், செஞ்சு, செஞ்சு லக்ஷ்மி, செஞ்சு லட்சுமி, செஞ்சுலக்ஷ்மி, செஞ்சுலட்சுமி, செப்பனிடுதல், ஜைனம், தொன்மை, நம்பிக்கை, நரசிம்மர், நரசிம்ஹர், பராமரிப்பு, புனர் நிர்மானம், மராமத்து | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சிறு குன்றின் மீது, காட்டில் வீற்றிருக்கின்ற பார்கவ நரசிம்மர் தரிசனம் (14)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – சிறு குன்றின் மீது, காட்டில் வீற்றிருக்கின்ற பார்கவ நரசிம்மர் தரிசனம் (14) குன்றின் மீதுள்ள பார்கவ நரசிம்மர்: கீழ் அஹோபில கோவிலுக்கு எதிரில் 2 கி.மீ தூரத்தில் நெல்லமல்ல காட்டில், சிறு குன்றின் மீது இக்கோவில் அமைந்துள்ளதுமுன்பு, இக்குன்று வரை நடந்தே … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அக்ஷய தீர்த்தம், அழிப்பு, அஹோபிலம், இரண்யகசிபு, எரிமலை, கரஞ்ச, காடு, குன்று, குரோட, குரோத, சத்ரவட, சிங்கம், ஜீயர், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், ஜ்வாலா, தரிசனம், தீக்குழம்பு, தீர்த்தம், நரசிம்மர், நரசிம்ஹர், நாக சிற்பம், நாக தோஷம், நாக பூஜை, நாக வழிபாடு, நாகபூஜை, நாகம், நெல்லமல்ல காடு, படிக்கட்டு, பார்கவ, பார்கவ முனிவர், பார்கவ ராமர், பார்கவ ரிஷி, பிரகலாதன், மலைப்பாதை, மலையேறுதல் | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – ஐந்தாவது உக்கிர ஸ்தம்பம் – நரசிம்மர் தோன்றிய இடம் புவியியல், கனிமவியல், மானுடவியல், ரீதியின் மதிப்புகளை தெய்வீக அடையாளங்களாக மாறியது (13)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – ஐந்தாவது உக்கிர ஸ்தம்பம் – நரசிம்மர்  தோன்றிய இடம் புவியியல், கனிமவியல், மானுடவியல், ரீதியின் மதிப்புகளை தெய்வீக அடையாளங்களாக மாறியது (13) அஹோபிலத்தில் புதையல் தேடல்: திருவனந்தபுரம், ஶ்ரீ பத்மநாப ஸ்வாமி கோவிலின், ரகசிய அறையில், கோடிக்கணக்கான மதிப்பில் தங்க கிடைத்தது … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அடில் ஷா, அஹோபிலம், ஆகாயம், உக்கிரம், எரிமலை, எரிமலைக் குழம்பு, கரஞ்ச, குன்று, குரோட, குரோத, சத்ரவட, சிங்கச் சிற்பங்கள், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், தீ, தீக்கனல், தீக்குழம்பு, தீயாறு, பாறைக் குழம்பு, புதையல், புதையல் வேட்டை, புவியியல், பூகோளவியல், மனித தோற்றம், மனிதன், மானுடவியல், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – ஐந்தாவது உக்கிர ஸ்தம்பரம் – நரசிம்மர் தோன்றிய இடம் (12)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – ஐந்தாவது உக்கிர ஸ்தம்பரம் – நரசிம்மர்  தோன்றிய இடம் (12) உக்கிர ஸ்தம்பம் / உக்கு தூண்: அஹோபில தீர்த்த யாத்திரையில், உண்மையில் இதுதான் ஆரம்ப இடமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், இங்குதான், நரசிம்மர் தோன்றினார் அதாவது, விஷ்ணு நரசிம்மராக, மேல் … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அஹோபிலம், ஆகாயம், ஆக்கிரமிப்பு, கரஞ்ச, காலக்கணிப்பு, காலடி, குன்று, குரோட, குரோத, சத்ரவட, சிங்கச் சிற்பங்கள், சிங்கம், ஜீயர், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், ஜ்வாலா, நரசிம்மர், நரசிம்ஹர், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – நான்காது ஜுவாலா நரசிம்மர் (11)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – நான்காது ஜுவாலா நரசிம்மர் (11) ஜுவாலா நரசிம்மர் குகைக்கோவிலுக்கு போகும் வழி: மேலே அஹோபில நரசிம்மரைத் தாண்டி, மாலோல-வராஹ நரசிம்மர்களை தரிசித்து, சுமார் 3 கி.மீ நடந்தால் பாதையொலிருந்து இடது பக்கத்தில் சென்றால் இக்கோவிலை அடையலாம். மற்ற கோவில் பாதைகளை விட, … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அல்லகட்ட, இரவு, கரஞ்ச, காகதிய, காபாலிகன், காலடி, காலை, குடல், குன்று, சத்ரவட, சந்தி, ஜீயர், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், ஜ்வாலா, திருமங்கை ஆழ்வார், நகம், பகல், பாவன, மாலை, ரக்த குண்டம், ரக்தகுண்டம், ரத்த குண்டம், ரத்தகுண்டம், ரத்தம், வயறு, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – இரண்டாவது மாலோல நரசிம்மர் (9)

ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – இரண்டாவது மாலோல நரசிம்மர் (9) மாலோல அல்லது லக்ஷ்மி நரசிம்மர்: மேல் அஹோபிலத்தில், வேதகிரி மலையில், உக்கிர நரசிம்மர் கோவிலிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் இக்கோவில் உள்ளது. பிரகலாத பள்ளியிலிருந்து அரை கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. மலைப்பாதையில் இடது பக்கம் இக்கோவில் இருக்கிறது. லக்ஷ்மி … Continue reading

Posted in அகோபிலம், அழிப்பு, உடைப்பு, கரஞ்ச, குகை, சத்ரவட, சிங்கம், சைதன்யர், ஜீயர், திருமங்கை ஆழ்வார், பார்கவ, பாவன, மாலோல, மாலோல நரசிம்மர், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – முதலில் உக்கிர / யகுவ / அஹோபில நரசிம்மர் (8)

ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – முதலில் உக்கிர / யகுவ / அஹோபில நரசிம்மர் (8) ஒன்பது நரசிம்மர்களை தரிசிப்பது எப்படி?: ஒன்பது நரசிம்மர்களையும் ஒரே நாளில் தரிசிக்க வேண்டுமானால், முதலில் காலையில், மலை மீதிருக்கும் மூன்று நரசிம்மர்களை தரிசித்து, பிறகு கீழே இருக்கும் மற்ற நரசிம்மர்களை தரிசித்து விட்டுச் … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அன்னதானம், அழிப்பு, ஆக்கிரமிப்பு, ஆலயம், கரஞ்ச, குகை, குன்று, குரோத, குலி குதுப் ஷா, குளப் படிக்கட்டுகள், குளம், குளம் அமைப்பு, கொடி கம்பம், சத்திரம், சத்ரவட, பாவன, பிரதாப ருத்ரன், மலையேறுதல், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அஹோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள், “மந்திர-தந்திர-யந்திர” வழிபாட்டு ஸ்தலம் மற்றும் தசவாதர தத்துவம் (2)

அஹோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள், “மந்திர–தந்திர–யந்திர” வழிபாட்டு ஸ்தலம் மற்றும் தசவாதர தத்துவம் (2) ஒன்பது நரசிம்மர்களின் விவரங்கள்: அஹோபிலம் என்றாலே மேல் அஹோபிலம், அதாவது மலைமேல் இருக்கும் இடத்தைக் குறிப்பதாகும். ஏனெனில், அங்குதான், நரசிம்மர் அவதாரம் எடுத்து இரண்யகசிபுவை வதம் செய்தது. எகுவ / மேல் / பெரிய அஹோபிலம் மற்றும் திகுவ / … Continue reading

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அத்துமீறல், அரசமரம், அறக்கட்டளை, அஹோபிலம், ஆதிசங்கரர், இடைக்காலம், இறைப்பணி, உடைப்பு, கடபா, கட்டடம், கட்டிடம், கரஞ்ச, கருடன், காபாலிகன், குன்று, குரோத, கொடி கம்பம், கோவில், சக்தி, சக்தி வழிபாட்டுஸ்தலம், சங்கரர், சங்கராச்சாரி, சங்கராச்சாரியார், சடங்கு, சண்மதம், சத்ரவட, சன்னிதி, செஞ்சு, ஜுவாலா, ஜோகினி, தசாவதாரம், தந்திரம், துருக்கர், தேசிய நெடுஞ்சாலை, நரசிம்மர், பார்கவ, பாவன, மந்திரம், மலைவாசி, மலோல, யந்திரம், யோகானந்த, வனவாசி, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக