Category Archives: எஸ்.ஒகையூர்

ஒகையூர் கிராமம், மாறி வரும் காலத்தில் சப்த மாதர் கோவில், கன்னிமார் கோவில் முதலியன, அவற்றின் சிறப்பு முதலியன [3]

ஒகையூர் கிராமம், மாறி வரும் காலத்தில் சப்த மாதர் கோவில், கன்னிமார் கோவில் முதலியன, அவற்றின் சிறப்பு முதலியன [3] புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா சிலைகள். புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா சிலைகள். புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா – மேடைக்கு இடது பக்கத்தில் இருக்கும் சிலைகள். புலிகடியான் மற்றும் மேலமுகத்தையா – மேடைக்கு வலது பக்கத்தில் இருக்கும் … Continue reading

Posted in அத்தாட்சி, அழிப்பு, ஆக்கிரமிப்பு, உகையூர், எஸ்.உகையூர், எஸ்.ஒகையூர், குலதெய்வம், குலதேவதை, குழந்தை, கௌமாரி, சக்தி, சப்தமாதர், சப்தமாதா, சு. உகையூர், சு.உகையூர், சோழர் காலம், ஜைனம், புலிகடியான், மேலமுகத்தையா, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒகையூர் கிராமம், சப்த மாதர் கோவில், கன்னிமார் கோவில் முதலியன, அவற்றின் சிறப்பு முதலியன [2]

ஒகையூர் கிராமம், சப்த மாதர் கோவில், கன்னிமார் கோவில் முதலியன, அவற்றின் சிறப்பு முதலியன [2] “ப” வடிவில் மேடையில் வைக்கப் பட்டுள்ள சிலைகள். சிமென்டினால் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ள வைஷ்ணவி, மஹேஸ்வரி / காளி, வராஹி. இடது பக்கத்தில் வைக்கப் பட்டுள்ள சிலைகள் – 19. வலது பக்கத்தில் வைக்கப் பட்டுள்ள சிலைகள் – 19. … Continue reading

Posted in இந்திராணி, எஸ்.ஒகையூர், ஒகையூர், கச்சியப்பர், கணேசர், கன்னிமார் கோவில், கருவறை, கௌமாரி, சண்டி, சன்னிதி, சப்தமாதர், சப்தமாதா, சரஸ்வதி, சு. உகையூர், சுரோத்ரி, சுரோத்ரி ஒகையூர், சோழர் காலம், சௌத்ரி, சௌத்ரி உகையூர், சௌத்ரி ஒகையூர், ஜைனம், பிரம்மி, யமி, வராஹி | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக