விரஜ்பூமியைச் சுற்றிவருவது – காமவனத்தில் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள் – பிச்சிலி பஹாட், நந்தகாவ் கோவில் முதலியன!

சௌரசி கோஸ் யாத்திரைவிரஜ்பூமியைச் சுற்றிவருவதுகாமவனத்தில் கிருஷ்ணர் சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள் – பிச்சிலி பஹாட், நந்தகாவ் கோவில் முதலியன! பிச்சிலி பஹாட் / பிஷாலினி சிலா– என்றால் சருக்கு மரம் என்று பொருள். கிருஷ்ணர் தன் நண்பர்களுடன் விளையாடிய இடங்களில், இதுவும் ஒன்று. இங்குள்ள சிறு குன்றின் மீது, இத்தகைய இயற்கையான அமைப்புள்ளது. மேலே ஏறி அங்கிருந்து அப்பாறை மீது உட்கார்ந்து கீழே வரை சருக்கி வரலாம். பெரியவர்-சிறுவர், பெண்கள் என்று எல்லோருமே, இதில் சருக்கி விளையாடுகிறார்கள்.

18. பிச்சிலி பஹாட் - சருக்கு மரம் - அவ்விடத்தை அடைந்ததும் கொஷியில் நண்பர்கள்

18. பிச்சிலி பஹாட் – சருக்கு மரம் – அவ்விடத்தை அடைந்ததும் கொஷியில் நண்பர்கள்

பிச்சிலி பஹாட் – சருக்கு மரம் – அவ்விடத்தை அடைந்ததும் கொஷியில் நண்பர்கள் – இயற்கையான இவ்வளவு பெரிய சருக்க மரத்தை பார்த்திருக்க முடியாது. மேலும், இங்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லை, யார் வேன்டுமானாலும் சருக்கலாம்!

19. பிச்சிலி பஹாட் - சருக்கு மரம் - ஆணையிடும் குழந்தகள்

19. பிச்சிலி பஹாட் – சருக்கு மரம் – ஆணையிடும் குழந்தகள்

பிச்சிலி பஹாட் – சருக்கு மரம் – ஶ்ரீகிருஷ்ணர் தனது நண்பர்களுடன் விளையாடிய இடம் ஆயிற்றே? ஆமாம், இங்கு  குழந்தகள் ஆணையிடுகின்றன! “தாத்தா, இங்கு பள்ளம் இருக்கிறது”, என்று காட்டி, எச்சரிக்கவும் செய்கின்றன! நந்த காவ்: இந்து நந்தகோபன் வசித்த கிராமம் ஆகும், ஆனால், இப்பொழுது நகரமாகி விட்டது. அங்குள்ள ஒரு அரண்மனை போன்ற கட்டிடத்தை, நந்தகோபனுடைய வீடு என்கிறார்கள். இது இடைக்காலத்தைய கட்டிடம் போல காணப்படுகிறது.

20. நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீது

20. நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீது

நந்தகாவ் கோவில் குன்றின் மீது உள்ளது, படிகட்டுகள் ஏறி மேலே செல்ல வேன்டும்.

21. நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீது. குறுகிய தெருக்கள் வழியாக

21. நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீது. குறுகிய தெருக்கள் வழியாக

நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீதுள்ளதால், படிகட்டுகள் ஏறி,  குறுகிய தெருக்கள் வழியாக மேலே செல்ல வேண்டும். அங்கங்கு, “புராதன ஶ்ரீ யசோதா நந்தன் ஜி” கோவில்” என்று சிறிய கோவில்களைப் பார்க்கலாம்.

1. நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீது.இரண்டு மாடிகள்

1. நந்தகாவ் கோவில் குன்று மீது.இரண்டு மாடிகள்

இரண்டு மாடிகள் கொண்ட கட்டிடமாக இருக்கிறது.

23. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம் மற்றும் ஶ்ரீராதா-கிருஷ்ணர்

23. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம் மற்றும் ஶ்ரீராதா-கிருஷ்ணர்

நந்தகாவ் கோவில் உட்புறம் மற்றும் ஶ்ரீகிருஷ்ணர் முதலிய விக்கிரங்கள்.

24. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம் சதுரமான இடம் சுற்றி பிரகாரம்

24. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம் சதுரமான இடம் சுற்றி பிரகாரம்

நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம் நடுவில் சதுரமான இடம் சுற்றி தூண்கள் கொண்ட பிரகாரம் உள்ளது. இதனை “சௌரசி கம்ப” மண்டபத்தினையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். இரண்டும் ஒரே அமைப்பில் உள்ளன. அங்கு முற்பகுதி, இடிக்கப்பட்டு, மாற்றப்பட்டுள்ளது. இங்கு அப்படியே இருக்கிறது.

25. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புற தோற்றம்

25. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புற தோற்றம்

நந்தகாவ் கோவில்- உட்புற தோற்றம்.

26. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம்-மழை வந்து விட்டது-ஒரு சிறுவன் சருக்கி விளையாடுகிறான்.

26. நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம்-மழை வந்து விட்டது-ஒரு சிறுவன் சருக்கி விளையாடுகிறான்.

நந்தகாவ் கோவில்- உட்புறம்-மழை வந்து விட்டது-ஒரு சிறுவன் சருக்கி விளையாடுகிறான். மதன் மோஹன் மந்திர்: பிருந்தாவனத்தில் புராதன கோவில்களில் ஒன்றான, சனாதனகோஸ்வாமி இக்கோவிலைக் கட்டுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு முடித்து வைத்தார். முன்பு மதன கோபால என்றக்கப்பட்டவர், மதன மோஹன என்றழைக்கப்படுகிறார். அத்வைத ஆச்சாரியார் இதன் விக்கிரகத்தை ஒரு அரசமரத்தடியில் அவர் கண்டெடுத்து, புரொஷோத்தம துபே என்பருக்குக் கொடுக்க அவர், சனாதனகோஸ்வாமிக்குக் கொடுத்தார். ஒரிஸா அமைப்பில் 60 அடி உயரம் (20 மீ) கொண்ட இது 1580 கட்டப்பட்டது. மூல்தானிலிருந்து, ராம்தாஸ் கபூர் என்பவர் இக்கோவில் கட்டுவதற்கான பணத்தைக் கொடுத்தார்[1]. இதுவும், சிந்து மற்றும் காந்தாரப் பகுதிகள் முகமதியர்களின் தாக்குதல்களுக்கு உட்பட்டதால், அங்கிருந்து இவ்விக்கிரகம் எடுத்து வரப்பட்டிருக்கலாம் என்பதனைக் காட்டுகிறது. அதனால், மூலஸ்தானத்திருந்தவர் பணம் கொடுத்தார் என்றுள்ளது.

1. மதன மோஹன மந்திர்-பழைய படம்

1. மதன மோஹன மந்திர்-பழைய படம்

மதன மோஹன மந்திர்-பழைய படம், இதில் கோவில், மண்டம் முதலியவை தெளிவாகக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

2. மதன மோஹன கோவில் போகும் வழி படிகட்டுகள்

2. மதன மோஹன கோவில் போகும் வழி படிகட்டுகள்

மதன மோஹன கோவில் போகும் வழி – படிகட்டுகள் ஏறி மேலே செல்ல வேண்டும்.

3.  மதன மோஹன கோவில் போகும் வழி படிகட்டுகள். நெருங்கிய தோற்றம்

3. மதன மோஹன கோவில் போகும் வழி படிகட்டுகள். நெருங்கிய தோற்றம்

மதன மோஹன கோவில் போகும் வழி படிகட்டுகள். நெருங்கிய தோற்றம், இடது பக்கத்தில் முன்னர் கட்டிடம் இல்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

5. மதன மோஹன கோவில் வலது-இடது பக்கங்கள்

5. மதன மோஹன கோவில் வலது-இடது பக்கங்கள்

மதன மோஹன கோவில் வலது-இடது பக்கங்கள்- மூன்று பக்கங்கள் மூடியபடியும், ஒரே பக்கத்தில் கதவும் உள்ள அமைப்பில் கோவில்.

6. மதன மோஹன கோவில் - மூலவரை போட்டோ எடுக்கக் கூடாது என்று உறுதியாகச் சொல்லிவிட்டார்

6. மதன மோஹன கோவில் – மூலவரை போட்டோ எடுக்கக் கூடாது என்று உறுதியாகச் சொல்லிவிட்டார்

மதன மோஹன கோவில் – முன்பக்கம் கதௌ உள்ளது, பூஜாரி உட்கார்ந்திருக்கிறார். அவர் மூலவரை போட்டோ எடுக்கக் கூடாது என்று உறுதியாகச் சொல்லிவிட்டார்!

7. மதன மோஹன கோவில் - மூலவர் முன்புள்ள கல்வெட்டு

7. மதன மோஹன கோவில் – மூலவர் முன்புள்ள கல்வெட்டு

மதன மோஹன கோவில் – மூலவர் முன்புள்ள கல்வெட்டு, ஒரிய மொழியில் உள்ளது.

8. மதன மோஹன கோவில் - எதிரேயுள்ள மண்டபம்.- பூட்டப்பட்டிருக்கிறது.

8. மதன மோஹன கோவில் – எதிரேயுள்ள மண்டபம்.- பூட்டப்பட்டிருக்கிறது.

மதன மோஹன கோவில் – எதிரேயுள்ள மண்டபம் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது. உள்ளே சில சிற்பங்கள் முதலியன உள்ளன.

9. மதன மோஹன கோவில் - எதிரேயுள்ள மண்டபம்

9. மதன மோஹன கோவில் – எதிரேயுள்ள மண்டபம்

மதன மோஹன கோவில் – எதிரேயுள்ள மண்டபம்.

10. மதன மோஹன கோவில் - எதிரேயுள்ள மண்டபம்.- பின்பக்கம்

10. மதன மோஹன கோவில் – எதிரேயுள்ள மண்டபம்.- பின்பக்கம்

மதன மோஹன கோவில் – எதிரேயுள்ள மண்டபம்.- பின்பக்கம்.

31. சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ள தோற்றம்

31. சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ள தோற்றம்

சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ள தோற்றம்.

32. சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ளது

32. சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ளது

சனாதன் கோஸ்வாமி தனது வாழ்நாள் இறுதி வரை இங்கேயே இருந்து வந்தார். அவரது சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ளது.

32. சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ளது

32. சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ளது

சனாதன் கோஸ்வாமி சமாதி மதன மோஹன மந்த்திருக்கு பின்னால் உள்ளது – இருக்கும் இடத்தை அறிவிக்கும் கல்வெட்டு, பலகை.

4. ஶ்ரீசனாதன கோஸ்வாமி

34.ஶ்ரீசனாதன கோஸ்வாமி

ஶ்ரீசனாதன கோஸ்வாமி சமாதிக்கு செல்லும் வழி.

36. ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, உட்புறம்

36. ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, உட்புறம்

ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, உட்புறம்.

38. ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, அறிவிப்புப் பலகை

38. ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, அறிவிப்புப் பலகை

ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, அறிவிப்புப் பலகை.

9. ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, உட்புறம்.சமாதி விக்கிரகம்

39. ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, உட்புறம்.சமாதி விக்கிரகம்

ஶ்ரீசனாதன் கோஸ்வாமியின் சமாதி, உட்புறம்.சமாதி விக்கிரகம்

வேதபிரகாஷ்

© 28-06-2015

[1] http://madhanmohanmandir.blogspot.in/

About vedaprakash

Independent Researcher, Tamil scholar founder-director, Institute for the Study of Western Religions Member of many organizations like IHC, etc.
This entry was posted in கல்வெட்டு, குன்று, சாப்பாடு, சாப்பிட்ட இடம், சௌரஸி கம்பம், ஜனானா, ஜெனானா, பாதம், பிச்சிலி பஹாட், பிருந்தாவன், மசூதி, மண்டபம், மதுரா, யசோதா, ராதா, விரஜ், விரஜ் பூமி, விஷ்ணு, ஶ்ரீகிருஷ்ணர், ஹேரம் and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s