அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – ஐந்தாவது உக்கிர ஸ்தம்பரம் – நரசிம்மர் தோன்றிய இடம் (12)

அகோபிலம்ஒன்பது நரசிம்மர்கள்எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம்ஐந்தாவது உக்கிர ஸ்தம்பரம்நரசிம்மர்  தோன்றிய இடம் (12)

ahobilam-stratigraphy-1

உக்கிர ஸ்தம்பம் / உக்கு தூண்: அஹோபில தீர்த்த யாத்திரையில், உண்மையில் இதுதான் ஆரம்ப இடமாக இருக்க வேண்டும். ஏனெனில், இங்குதான், நரசிம்மர் தோன்றினார் அதாவது, விஷ்ணு நரசிம்மராக, மேல் பாதி சிங்கம் மற்றும் கீழ்பாதி மனிதன் என்று “சிங்கம்-மனிதன்” [Lion-man] உருவத்தில் தோன்றினார்.  சிற்பங்கள், புராணங்கள், நாட்டுப்புற-செவிவழி செய்திகள், கிராம வுழா கொண்டாட்டங்கள், என்று பலவிதங்களில் பதிவாகியுள்ளது நரசிம்ம அவ்வதாரம். அஹோபிலத்தில் தான் அதற்கு முழுமையான விளக்கம் கொடுக்கப்படுகிறது. என்ன இப்படி ஒரு உருவம், அவதாரம், உயிருள்ள வியக்தி இருந்ததா என்று இக்காலத்து விபரீத புத்தியுள்ளவர்கள், பகுத்தறிவுவாதிகள் மற்றும் நாத்திகவாதிகள் கேட்கலாம். ஆனால், உலகம் முழுவதும், இந்த “சிங்கம்-மனிதன்” உருவம், அவ்வுருவத்தில் சமைத்த சிற்பங்கள், அதைப் பற்றிய வரலாற்றுப் பதிவுகள் முதலியனவும் பரவி இருக்கின்றன. இவையெல்லாம் சுமார் 5,000 வருடங்களுக்கும் மேலானவைகளாக இருக்கின்றன.

32000-years-old-lion-man-ivory-sculpture-found-in-germany

கதை-புராணங்களிலிருந்து சரித்திரத்தை மீட்டெடுப்பது: கட்டுக்கதை [myth], இட்டுக்கதை [legend], கற்பனை வர்ணனை [imaginary narrative], மாயையான விவரிப்பு [mythical discourse], பொய்யான விவரம் [false account], மாயாஜாகக் கதை [fairy tale] என்றெல்லாம் கூறி ஒதுக்கி விடலாம், ஆனால், அத்தகைய அறிவு கொண்ட மனிதன் ஏன் அவற்றை வைத்திருக்க வேண்டும், தொடர்ந்து பின்பற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டும், என்பதனைக் கவனிக்க வேண்டும். 5,000 வருடங்களாக இத்தகைய புராணக் கதையை வைத்துக் கொண்டிருப்பதால், அது உண்மையாகி விடுமா, சரித்திரமாகி விடுமா, அறிவுக்கு பொருந்துமா என்றெல்லாம் வாதிடலாம். எழுதி வைப்பது தான் சரித்திரம் என்றால், எழுதாமல் இருந்தவை சரித்திரம் இல்லை என்றாகி விடாது. ஏனெனில், மக்களின் மனங்களில் பதிவாகியுள்ள சரித்திரம் அழிக்க முடியாதது. அது, பிறக்கும் மனிதனோடு, தானாகவே வருவது, இருப்பது, தொடர்வது, தனது சந்ததிக்கும் தொடர்ந்து செல்வது. இல்லையென்றால், இவையெல்லாம் இருந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை.

ahobilam-stratigraphy-2

பல்லாண்டுபல்லாண்டுபலகோடி நூறாயிரம் காலத்தில் இருந்த அஹோபிலம்: மில்லியன்-பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த, மறைந்த உயிரினங்கள், தாவரங்கள் என்று விஞ்ஞானிகள் பற்பல வடிவங்களை-உருவங்களை எடுத்துக் காட்டுகிறார்கள். அவையெல்லாம் முழுமையாக எங்கும், யாருக்கும் கிடைத்ததில்லை. ஆனால், கிடைத்த எச்சங்களை [fossils] வைத்து, கிடைக்காத பகுதிகள் எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று கற்பனை செய்துதான், அந்த வடிவங்களை-உருவங்களை மாதிரிகளாக செய்து காட்டுகிறார்கள். உயிரியல்-தாவரியல் படிப்புகள் படிப்பவர்கள் நம்புகிறார்கள். அவையெல்லாம் கூட மாயாஜாலக் கதைகளில் வருகின்ற உருவங்களைத் தான் கொண்டுள்ளன. அவற்றை இன்று காட்ட முடியாது, உயிரோடு பார்க்க முடியாது என்பதால் நம்பாமல் இல்லை. “ஜுராசிக் பார்க்” போன்ற திரைப்படங்கள் வந்த பின்னர், படித்தவர்களும், அத்தகைய விலங்குகள் இருந்தன என்று ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். தொன்மவியல், அகழ்வாய்வியல், புவியியல், அண்ட-பேரண்டவியல், படிப்புகள் படிப்பவர்கள் நம்புகிறார்கள். ஆனால், “சிங்கம்-மனிதன்” அத்தகைய பிரச்சினை அல்ல. உயிரினங்களை முதுகெலும்பு கொண்டவை [vertebrate] மற்றும் முதுகெலும்பு அற்றவை [non-vertebrate] என்று பிரிக்கப்படுகின்றன. ஜே.பி.எஸ். ஹால்டேன் என்பவர், மீன், ஆமை, பன்றி, சிங்கம்-மனிதன், குள்ள மனிதன் மற்றும் நான்கு மனிதர்கள் கொண்ட தசாவதார தத்துவத்திற்கும், முகுகெலும்புள்ளவை தோன்றி வளர்ச்சியடைந்ததற்கும் ஒற்றுமை இருப்பதை எடுத்துக் காட்டினார்[1] என்று முன்னமே எடுத்துக் காட்டப்பட்டது. “சிங்கம்-மனிதன்” / நரசிம்மர் நிலையும் அவ்வாறு தான் இருக்கிறது.

ahobilam-stratigraphy-3

செஞ்சு மக்களின் மனங்களில் படிவாகியுள்ள சரித்திரம்: சுமார் 2000 BCE காலத்திலிருந்தே, பழங்கற்காலங்களிலிருந்தே, அஹோபில குகை மற்றும் சமவெளிகளில் விவசாயம் செய்து வாந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று எடுத்துக் காட்டப்பட்டுள்ளது[2]. குறிப்பாக செஞ்சு மக்கள் தங்களை நரசிம்மருடன் தொடர்பு கொண்டு, ஒரு “தெய்வீக இனத்தினராகவே” கருதி வருகிறார்கள். இதனால், மற்ற குடிகளுடன் சம்பந்தம் கூட வைத்துக் கொள்வதில்லை[3]. மற்ற குடிகள், வனவாசி-மலைவாசிகளை விட தாங்கள் தொன்மையானவர், முந்தையவர், ஊயந்தவர் என்றே கருதுகின்றனர். அதாவது, அவர்கள் பழைய கற்காலம் [palaeolithic], இடை கற்காலம் [mesolithic], புதிய கற்காலம் [neolithic], பெரிய கற்காலம் [megalithic] முதல்லிய நிலைகளைக் கடந்து வந்திருக்கிறார்கள் என்றாகிறது. ஆகவே, புவியியல்-பூகோளவியல் ரீதிகளில், இக்கதைகள் “பல்லாண்டு-பல்லாண்டு-பலகோடி நூறாயிரம்” என்று பிணைந்துள்ளன. செஞ்சுகளில் மனங்களிலும் அவை பதிவாகியுள்ளன. அவர்கள் கொண்டாடும் வருடாந்திர விழா-கொண்டாட்டங்கள், பண்ட்டிகைகளிலும் வெளிப்பட்டுகின்றன.

ugra-sthamba-and-prahaladha-mettu

அகோபில மலை மற்றும் பாறைகள் உருவான விதம்: பூமி சூரியனின், ஒரு துகள், எரிக்குழம்பாக இருந்த அது, நீரில் விழுந்து அல்லது நீரிலிருந்து வெளியேறும் போது, படிப்படியாக வெப்பம் குறைந்து, ரசாயன, கனிம கூழ்கள் கொஞ்சம்-கொஞ்சமாக இருகி, படதரப் பட்ட பாறைகளாக மாறின. அதற்குப் பிறகும், உள்ளே குழாக இருக்கும் குழம்பு, பூமியின் மேற்பகுதிகளில் பலவீனமாக இருக்கும் இடங்களில் பிளந்து வெளியே வந்தது. அது எரிமலை என்றாகி, குழம்பு படிந்து இருகி பறைகளாக மாறின. இவற்றில் மூன்று வகைகள் உள்ளன:

 1. படிவுப் பாறை[Sedimentary rock]
 2. உருமாறிய பாறை [metamorphic]
 3. தீப்பாறை [igneous],

இவையெல்லாம் படிவுப் பாறைகள் எனப்படுகின்றன. ஏனெனில், பரவி, கட்டியான போது, அடுக்கடுக்காக அப்படியே அமைந்து விட்டன. அவற்றை உருவாக்கிய படிவுகளின் மூலங்களையொட்டி அவை வகைப்படுத்தப் படுகின்றன. நிலப்பரப்பின் 75-80% பகுதிகளை மூடியுள்ளன. சுண்ணக்கல், டோலமைட்டு,  மணற்கல் என்பன இவ்வகைப் பாறையுள் அடங்குவன. இப்பாறைகள் ஏற்கனவே உள்ள பாறைகளில் இருந்து பின்வரும் முறைகளில் உடைந்து உருவாகின்றன.

 • இருந்த இடத்திலேயே தேய்வடைதல்.
 • நீர், காற்று முதலியவற்றால் அரிக்கப்பட்டு அவற்றுடன்தொங்கல் நிலையில் எடுத்துச் செல்லப்பட்டபின் வேறிடங்களில் படிதல்.
 • உயிரியச் (biogenic) செயற்பாடு

கடபா பகுதிகளில் இத்தகைய பாறைகளைக் காணலாம். குறிப்பாக, அகோபில மலையிலேயே இந்த வகைகளை பார்க்கலாம். உக்கிர ஸ்தம்பத்திற்கு செல்லும் போது, ஏறும் போது, ஏறி எல்லா பக்கங்களிலும் திரும்பிப் பார்க்கும் போது, இத்தகைய எல்லா வகை படிவுப் பாறைகளையும் கண்கூடாகப் பார்க்கலாம்.

© வேதபிரகாஷ்

28-02-2017

narasimha-chenchu

narasimha-chenchu

[1]  J. B. S. Haldane suggested that Dashavatara gave a “rough idea” of vertebrate evolution: a fish, a tortoise, a boar, a man-lion, a dwarf and then four men (Kalki is not yet born)

 “Cover Story: Haldane: Life Of A Prodigious Mind”. Science Reporter. Council of Scientific & Industrial Research. New Delhi, 29: 46. 1992.

[2] During the time of Late Mesolithic occupation of the cave areas, Neolithic‐Chalcolithic village settlements geared to farming and pastoral economy sprang up in the Kunderu valley from c.2000 B.C.E

Murty, M. L. K. “Ethnoarchaeology of the Kurnool cave areas, South India.” World Archaeology 17.2 (1985): 192-205.

[3] The British also studied carefully about the tribes living in around Ahobilam. The Chenchus are often regarded as a sub-division of the Yanadis, but they hold themselves distinct, and claim consanguinity with Narasimha of Ahobilam in Kurnool district, who, so they say, married a Chenchu maid, and gave them the whole of the Nallamalais. They are probably as distinct from the Yanadis as, for example, are the Malas from the Madigas. Between the Chenchu and the Yanadi there is no love lost. They may be seen living close together on the Nallamalai hills, but they do not intermingle, and their social habits differ. To quote an instance, the degree of importance attached to the marriage tie differs very considerably in the two tribes, for while the Chenchu wife is renowned for her fidelity the Yanadi marriage is at best but a loose bond and readily dissolved.

F. Brackenbury, Madras District Gazetteers – Cuddapah, Vol.I, The Superintendent, Government Press, Madras, 1915, p.69.

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அஹோபிலம், ஆகாயம், ஆக்கிரமிப்பு, கரஞ்ச, காலக்கணிப்பு, காலடி, குன்று, குரோட, குரோத, சத்ரவட, சிங்கச் சிற்பங்கள், சிங்கம், ஜீயர், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், ஜ்வாலா, நரசிம்மர், நரசிம்ஹர், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – நான்காது ஜுவாலா நரசிம்மர் (11)

அகோபிலம்ஒன்பது நரசிம்மர்கள்எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம்நான்காது ஜுவாலா நரசிம்மர் (11)

way-to-jwala-narasimha-cave-temple-3

way-to-jwala-narasimha-cave-temple

way-to-jwala-narasimha-cave-temple

ஜுவாலா நரசிம்மர் குகைக்கோவிலுக்கு போகும் வழி: மேலே அஹோபில நரசிம்மரைத் தாண்டி, மாலோல-வராஹ நரசிம்மர்களை தரிசித்து, சுமார் 3 கி.மீ நடந்தால் பாதையொலிருந்து இடது பக்கத்தில் சென்றால் இக்கோவிலை அடையலாம். மற்ற கோவில் பாதைகளை விட, இக்கோவிலுக்கு செல்லும் பாதை மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. கற்கள், பாறைகள் என்றுதான் இருக்கின்றன. ஆயிரக் கணக்கான வருடங்களில், பக்தர்கள் தினமும், வந்து செல்வதால், அப்பாதை அமைந்து விட்டது. பவநாசினி நதிக்கரை அல்லது அவ்வழி வரை, சுமாராக இருக்கிறது. ஆனால், மேலே ஏற-ஏற கடினம் தெரிகிறது. விசேச காலங்களில் கூட்டம் வரும்போது, அவர்களில் சிலர், செடி-கொடிகளை அப்புறப்படுத்தி, பாறைகளை அகற்றி நடப்பதற்கு பாதை இருப்பது போல செய்து வருகிறார்கள்.

on-way-to-jwala-narasihma-cave-temple-2

way-to-jwala-narasimha-cave-temple-5

way-to-jwala-narasimha-cave-temple-4-clear-water

நரசிம்மர் இரண்யகசிபுவைக் கொன்ற இடம்: இக்கோவில், அசலாசய்ய மேரு என்ற மலையின் மீதுள்ள கருடாசலம் மற்றும் வேதாசலம் என்ற இரு குன்றுகளுக்கு இடையே அமைந்துள்ளது. உக்கிர நரசிம்மர் கோவிலிருந்து 4 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. கொஞ்சம் சிரமத்துடன் மலைப்பாதையில், இவ்விடத்திற்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது. செல்லும் வழியில் காபாலிகன், துர்க்கை விக்கிரங்களை காணலாம். இங்குதான், நரசிம்மர் உக்கிரத்துடன் மலைப்பிளவிலிருந்து வெளிப்பட்டு, ஒரு பாறையின் மீது குதித்து வந்து, இரண்யகசிபுவைத் துரத்திப் பிடித்து, ஒரு இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவனது வயிற்றைக் கிழித்தார் என்றுள்ளது. பக்தன் பிரஹல்லாதனுக்கு அருள் பாலிக்க ஹிரண்யகசிபுவைத் தன் தொடையில் வைத்து வயிற்றைக் கிழித்துக் குடலை உருவி மாலையாகப் போட்டுக்கொண்டவர், ஜுவாலா நரசிம்மர்.

on-way-to-jwala-narasihma-cave-temple-1

Sedimentary rock formation - million of years ago

Sedimentary rock formation – million of years ago

நீர்வீழ்ச்சி விழும் பாதையில் உள்ளது: பக்தர்கள் பாதையில் நடக்கும் போது, கொம்பைப் பிடித்துக் கொண்டு ஜாக்கிரதையாக செல்ல வேண்டும். உக்கிர ஸ்தம்பத்திற்கு இடது பக்கதில், அருகிலேயே 20 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து நீர்வீழ்ச்சிகொட்டுகிறது.  மழைக்காலத்தில், நீரின் வீழ்ச்சி, வேகம் அதிகமாக இருக்கும். அப்பொழுது, நீவீழ்ச்சியிலேயே புகுந்து செல்ல வேண்டியிருக்கும். மற்ற நாட்களில் நீர்வீழ்ச்சி இருக்காது. இதை “ஆகாச ஜோதிர் கங்கை” என்கிறார்கள். இங்கு 65 மீட்டர் நீளத்துக்கு மலைச்சாரலில் பாதை அமைத்திருக்கிறார்கள். இதற்குத் தடுப்புக் கம்பிகள் போட்டிருக்கிறார்கள். மழைகாலத்தில், இங்கு செல்லும்போது, நீர் கொட்டிக் கொண்டிருக்கும்.

 way-to-jwala-narasimha-cave-temple-8

jwala-narasihma-a-natural-cave-temple-distance-view

jwala-narasihma-a-natural-cave-temple-now-covered-with-grill

jwala-narasimha-inside-a-cave

குகையில் இருக்கும் மூன்று நரசிமர் சிற்பங்கள் / விக்கிரங்கள், அவற்றின் விவரங்கள்: இங்கு மூன்று விக்கிரங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றை மிகவும் கவனமாகக் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது:

 1. வலது பக்கம் நரசிம்ம அவதார தோற்றத்தில் இருக்கும் விக்கிரகம்: தூண் பிளந்து, அதிலிருந்து, நான்கு கைகளுடன் நரசிம்மர் வெளிப்படும் தோற்றத்துடன் சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. கீழிலிருந்து மேலே கூர்ந்து பார்த்தால்,
  1. தூண் கொஞ்சம்-கொஞ்சமாக பிளப்பது.
  2. அப்பிளவிலிருந்து நரசிம்மர் வெளிப்படுவது.
  3. நான்கு கைகளில், இரண்டு கைகள் மேலே இருப்பது,
  4. கீழே இரண்டு கைகள் தயாராக இருப்பது.
  5. கீழே வலது பக்கத்தில் கத்தியுடன் ஹிரண்யக்சிபு நிற்பது.

என்ற விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.

jwala-narasimhar-three-idold2. நடுவில் உக்கிரத்துடன் எட்டு கைகளுடன் வடிக்கப்பட்டுள்ள விக்கிரகம்: எட்டுக் கைகளின் வேலையை கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளது.

3.இடது பக்கம்ஹிரண்யனுடன் போர் புரிவது போன்ற விக்கிரகம்:

 1. உண்மையில், இதைத்தான் முதலாக இருக்க வேண்டுமோ என்று தோன்றுகிறது.
 2. ஏனெனில், நான்கு கைகளில் தோன்றிய நரசிம்மர், இங்கு இரண்டு கைகளுடன் காணப்படுகிறார்.
 3. இங்கு, நடசிம்மர், இரண்டு கைகளுடன் காணப்படுகிறார். கத்தி-கேடயங்களுடன் இருக்கும், ஹிரண்யகசிபுவைப் பிடிக்கும் தோற்ரத்தில் காணப்படுகிறார்.
 4. அதாவது, தூணிலிருந்து பிளந்து தோன்றும் போது, இரண்டு கைகள் இருந்து, அவனைப் பிடித்த பிறகு, நான்கு கைகளாகி, அவனை மடியில் கிடத்த தாயாராவதை அனுமானிக்கலாம்.
 5. ஏனேனில், நடுவில் உள்ள நரசிம்மருக்கு, எட்டு கைகள் இருக்கின்றன.
 6. மேலே இரண்டு கைகள் சங்கு-சக்கரங்கள் பிடித்துள்ளன.
 7. இரண்டு கைகள், ஹிரண்யகசிபுவை மடியில் கிடத்தி, தலை-கால்களைப் பிடித்திருக்கின்றன.
 8. இரண்டு கைகள், வயிற்றைக் கிழித்து, குடலை எடுக்கின்றன.
 9. இரண்டு கைகள், அதை மாலையாக தூக்கி, கழுத்தில் போடுகின்றன.

ஆகவே, இச்சிற்பங்களை வடித்த சிற்பி, மிகவும் கவனமாக, படிப்படியாக என்ன நடந்தது என்பதனை கல்லில் வடித்துள்ளான். நிகழ்ச்சியை நிரந்தரமாக எழுதி வைத்துள்ளான். உண்மையில் இரண்டு கைகளே இருந்து, பிறகு, இத்தனையும், அதாவது, ஹிரண்யகசிபுவின் சரத்துகள் மீறாமல் இருக்கும் வண்ணம், கைகள் லாவகமாக செயல்பட்டு, அவனது உயிரை நீத்திருப்பதால், அத்தகைய தொடர்-நிகழ்ச்சிகளைக் காட்ட, இரண்டு-நான்கு-எட்டு என்று வடித்துக் காட்டினார் போலும்!

jwala-narasihma-a-natural-cave-temple-three-vigrahas

இரண்டுநான்குஎட்டு கைகளும், “இருக்கும்மற்றும்இல்லைஎன்கின்ற இரு நிலைகளும்: முன்னர் ஹிரண்யகசிபு வரம் கேட்டபோது, இரு நிலைகளில் பல சரத்துகளை போட்ட முறையில் மின்னணு-கணக்கீடு ரீதியில் 0 அல்லது 1 என்ற இரு எண்களின் தத்துவம் இருப்பது எடுத்துக் காட்டப்பட்டது. அதே போல, அச்சரத்துகளை நிறைவேற்றியபோது, நரசிம்மரின் கைகள் 2,4,8……என்றிருப்பதும் அதனயே காட்டுகிறது என்று தெரிகிறது. ஏனெனில், மின்னணு-இரட்டை எண்களை, தசம எண்களாக மாற்றும் போது, 20 = 1, 21 = 2, 22 = 4, 23  = 8, 24 = 8……. என்று தான் வரும். ஆக, இவையெல்லாம், கணிதத்தை அல்லது கணிதத் தத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள உபயோகப்படுத்தப் பட்ட முறை எனலாம். சிற்பம் வடிக்கும் முறையிலும், கணிதம், முப்பரிமாண ஜியோமிதி, புவியியல், கல்லின் தன்மை, உள்-அமைப்பு, என்று எல்லாம் உபயோகப்படுகிறது. அதெல்லாம் தெரியாமல், சிற்பத்தை வடிக்க முடியாது.

 ahibilam-jwala-narasimhar-rakta-kundam

ரக்த குண்டமும், திருமங்கையாழ்வார் சந்நிதியும்: மேலே விவரித்த நடு நரசிம்ம விக்கிரகத்தின் கீழே நரசிம்மருக்கு காட்சியளித்ததை குறிக்கும் வகையில், கருடன் கைகூப்பிய நிலையில் காணப்படுகிறார். பத்துப் பாசுரங்களால் அஹோபில நரசிம்மரைப் பாடிப் பணிந்த திருமங்கையாழ்வாருக்கு தனிச் சந்நிதி உள்ளது. கோயில் மேற்புற முகப்பில் லக்ஷ்மி நரசிம்மரும், ஆதிவண் சடகோப ஜீயரும் இடம் பெற்றிருக் கிறார்கள். மாலோல நரசிம்மரின் உற்சவ மூர்த்தி அஹோபில மடம் ஜீயரோடு காட்சியளிக்கிறார்.  இதற்கு அருகில் ஒரு சிறிய நீர்த் தேக்கம் (குண்டம்) இருக்கிறது. ஹிரண்ய வதம் முடிந்ததும் நரசிம்ம பகவான் இதில் கையைக் கழுவியதாகச் சொல்கிறார்கள். இதிலுள்ள நீர் சிறிது சிவப்பு நிறமாக உள்ளதால், “ரத்த குண்டம்” என்றழைக்கப்படுகிறது. மக்கள் இந்நீரை தெளித்துக் கொண்டால், நல்லது, புண்ணியம் கிடைக்கும், ஆசைகள் பூர்த்தியாகும் என்றெல்லாம் நம்புகின்றனர். முன்பு திறந்ததாக இருந்தது. இப்பொழுது மூங்கில் கதவு எல்லாம் போட்டு மறைத்திருக்கிறார்கள்.

© வேதபிரகாஷ்

25-02-2017

ahibilam-jwala-narasimhar-with-the-rocky-background

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அல்லகட்ட, இரவு, கரஞ்ச, காகதிய, காபாலிகன், காலடி, காலை, குடல், குன்று, சத்ரவட, சந்தி, ஜீயர், ஜுவாலா, ஜுவாலா நரசிம்மர், ஜ்வாலா, திருமங்கை ஆழ்வார், நகம், பகல், பாவன, மாலை, ரக்த குண்டம், ரக்தகுண்டம், ரத்த குண்டம், ரத்தகுண்டம், ரத்தம், வயறு, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – மூன்றாவது குரோத / வராஹ நரசிம்மர் (10)

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள்எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம்மூன்றாவது குரோத / வராஹ நரசிம்மர் (10)

kroda-varaha-narasimha-temple-before-1978-sitapati-photo

குரோத / வராஹ நரசிம்மர்:  குரோத அல்லது வராஹ நரசிம்மர் பாவநாசினி ஆற்றங்கரையில், ஜுவாலா நரசிம்மர் கோவிலுக்குப் போகும் வழியில் உள்ளது. மாலோல நரசிம்மரைத் தாண்டியதும், மலைப்பாதையில் வலது பக்கம் இக்கோவில் உள்ளது. இடது பக்கத்தில் பாலமும், வலது பக்கத்தில் ஆற்று நீரையும் காணலாம். 1978ற்கு முன்னர், இக்கோவில் செடி-கொடிகளால் மூடப்பட்ட, அதாவது கோவிலே கணப்படாத நிலையில் இருந்தது[1].  இதுவும் ஒரு குகைக் கோவிலாகும். குகைக்கோவில் முன்பு, விஜய நகர காலத்தில், மண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை “வராஹ மண்டபம்” என்று அழைக்கிறார்கள். அங்கு ராமர், ஆஞ்சனேயர் சிற்பங்கள் கொண்ட 16 தூண்களுடன் அமைந்துள்ள ஒரு மண்டபம் இருக்கிறது. இவற்றைத் தவிர, அவற்றில் மற்ற சிற்பங்களும் காணப்படுகின்றன. ஒரு தூணில், முன்பே குறிப்பிட்டப் படி, இன்னொரு தூணில் ஒரு பெண்ணின் நிர்வாண சிற்பம் காணப்படுகிறது.

kroda-varaha-narasimha-temple-viayanagara-period-mantap-pillar-erotic-sculpture

இருகைகள் வைத்திருக்கும் நிலையினைப் பார்க்கும் போது, அது, முன்னர் அவ்விடத்தில் தாந்திரீக முறை பின்பற்றப்பட்டு வந்ததைக் குறிக்க சேர்க்கப்பட்டது என்று தெரிகிறது.

kroda-varaha-narasimha-temple-side-view

மேலே காட்டப்பட்ட மண்டபத்தின் தரைக்கு இக்கால கற்கள் (மொசைக்) பதிக்கப் பட்டுள்ளன.

kroda-varaha-narasimha-temple-changing-clours

பிறகு மேலே கோபுரம் போன்ற அமைப்பு கட்டப்பட்டு சேர்க்கப் படுகிறது.

kroda-varaha-narasimha-temple-changing-colours-2

அதற்கு வர்ணங்கள் பூசப்படுகின்றன.

kroda-varaha-narasimha-temple-vigrahas

உள்ளே இருக்கும் குரோத-நரசிம்மர் விக்கிரங்கள் – பழைய புகைப்படம்.

குகைக்கோவிலில் இரண்டு விக்கிரகங்கள் உள்ளன: அருகில் உள்ள தீர்த்தத்தை “வராஹ தீர்த்தம்” என்கிறார்கள். மழைக்காலங்களில் மேலேயிருந்து, நீர் வீழ்ச்சியாக விழுந்து, படிகள் வரை நீர் நிரம்பி ஓடுகிறது. அங்கு ஒரு சிறிய குகைக்கோயிலில், இரு விக்கிரங்கள் இருக்கின்றன.

 1. லக்ஷ்மி நரசிம்ம ஸ்வாமி.
 2. வராஹ நரசிம்ம ஸ்வாமி. வராஹரின் இடது கையின் மீது பூதேவி அமர்ந்திருக்கிறார்.

முதுகெலும்புள்ள விலங்கு நிலையிலிருந்து, மனிதனாக பரிமணித்த நிலையை இது காட்டுகிறது. தசாவதார மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி சித்தாந்தம் இவற்றை விளக்கும் முறையில், “வராஹ-நரசிம்மர்கள்” இருப்பது பொறுத்தமாகவே இருக்கின்றது. இது பற்றியும் முன்னமே குறிப்பிடப்பட்டது. வசதிற்காகவும், முக்கியத்திற்காகவும், அவை மறுபடியும் கொடுக்கப்படுகின்றன.

kroda-varaha-narasimha-temple-before-1978-sitapati-photo-compleyely-covered

குரோத நரசிம்மர் கோவில் செடி-கொடிகளால் மூடி கிடந்தது.

kroda-varaha-narasimha-temple-viayanagara-period-mantap-with-pillars

முன்னால் இருந்த விஜயநகரத்து கால சிற்பங்கள் கொண்ட தூண் மண்டபம்.

kroda-varaha-narasimha-temple-viayanagara-period-mantap-pillar-rama-anjaneya-sculpture

ஒரு தூணில் காணப்படும் ராமர், ஆஞ்சனேய சிற்பங்கள்.

kroda-varaha-narasimha-temple-viayanagara-period-mantap-renovated

மண்டபத்தின் இப்பொழுதைய தோற்றம்.

kroda-varaha-narasimha-temple-mantap-renovated

இம்மண்டபத்தின் வழியாக உள்ளே சென்றால், இயற்கையான குகைக்கோவில் வரும்.

kroda-varaha-narasimha-temple-cave-inside-kroda-narasimha

இதுதான் அந்த குகைக்கோவிலின் வாசல். இப்பொழுது கதவும் போடப்பட்டுள்ளது.

kroda-varaha-narasimha-temple-cave-idol-formation

உள்ளே இயற்கை சூழ்நிலையில், விக்கிரங்களைப் பார்க்கலாம். பின்பக்கம், மிக்க பழமையான படிவுப்பாறைகளின் தோற்றத்தைக் காணலாம்.

kroda-varaha-narasimha-temple-varaha-narasimha-vigrahas

உள்ளே இருக்கும் வராஹ மற்றும் நரசிம்மர் விக்கிரங்கள்.

தசாவதார தத்துவம், மகத்துவம்: தசாவதர தத்துவத்தில், “பரிணாம வளர்ச்சி” சித்தாந்தம் இருப்பதை விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளார்கள். “மச்ச-கூர்ம-வராஹ-நரசிம்ம-வாமன-பரசுராம-ராம-பலராம-கிருஷ்ண-கல்கி” என்று வகைபடுத்தி வைத்தது, ஏதோ எதேச்சையாக வரிசைப்படுத்தவில்லை, எல்லோருக்கும் புரியவேண்டும் என்ற ரீதியில் தான் அவ்வாறு வரிசைப்படுத்தப்பட்டது. இந்திய புராணமுறை விளக்கம் பொது மக்களுக்கு மற்றும் சாதாரண மக்களுக்காக அவ்வாறு எழுதப்பட்டது[2]. ஜே.பி.எஸ். ஹால்டேன் என்பவர், மீன், ஆமை, பன்றி, சிங்கம்-மனிதன், குள்ள மனிதன் மற்றும் நான்கு மனிதர்கள் கொண்ட தசாவதார தத்துவத்திற்கும், முகுகெலும்புள்ளவை தோன்றி வளர்ச்சியடைந்ததற்கும் ஒற்றுமை இருப்பதை எடுத்துக் காட்டினார்[3]. “பரசுராம-ராம-பலராம-கிருஷ்ண-கல்கி” என்பதிலும்,

 • மனிதன் கோடாலி கொண்டு காடுகளை சீரமைத்தது,
 • வில்-அம்பு கொண்டு வேட்டையாடியது,
 • கலப்பைக் கொண்டு உழுதது,
 • சக்கரம் – முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு – உலோகக் கருவிகளை உபயோகப்படுத்தியது,
 • குதிரை போன்ற விலங்குகளை உபயோகப்படுத்தியது,

என்று படிப்படியான, மனித கலாச்சாரத்தின் வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது. இதனால், அவையெல்லாம் முந்தைய காலத்தில் இல்லை என்ற அர்த்தம் இல்லை. தொழிற்நுட்பம் வளர்ச்சியடைந்த நிலைகளைக் காட்டுவதாகக் கொள்ளலாம். இதில் “சிங்கம்-மனிதன்”, மனித உருவாக்கத்திற்கு பாலமாக இருப்பதை அறியலாம். “குரங்கிலிருந்து மனிதன் உருவானான்” என்று டார்வினின் கொள்கை இருந்தாலும், இதிலுள்ள தத்துவமும் முக்கியமாகிறது. மேலும், பன்றியும் மருத்துவத்தில் முக்கியமாக இருக்கிறது. காலன் என்ற ரோமானிய மருத்துவர், பன்றி மனிதனையொத்த உள்-அங்க அமைப்புக் கொண்டுள்ளதால் பன்றியை அறுத்து பரிசோதித்தார்[4]. வராஹம் நரசிம்மருக்கு முன்னல் வருவதும் நோக்கத்தக்கது. இங்கு, அஹோபிலத்தில், ஒரு நரசிம்மர்-வராஹ நரசிம்மராகவே இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

hiranyakhsa-depicted-as-a-snake

ஹிரண்யாக்ஷன் பாம்பு வடிவத்தில் சித்தரிக்கப் பட்டுள்ளான் – பாதாமி கோவில் சிறபம்.

ஹிரண்யாக்ஷன்இரண்யகசிபு வராக மற்றும் நரசிம்ம அவதாரங்கள்: வராக மற்றும் நரசிம்ம அவதாரங்கள், ஹிரண்யாக்ஷன் (हिरण्याक्ष) என்றால், தங்கத்தினால் ஆன கண்களைக் கொண்டவன் மற்றும் இரண்யகசிபு (हिरण्यकशिपु) என்றால் தங்கத்தினால் போர்த்தப்பட்டவன் என்ற இரண்டு அரக்கர்கள் / ராக்ஷதர்களுடன் இணைந்துள்ளது. உண்மையில், இவர்களும், வைகுந்தத்தின் காவலாளிகளாக இருந்து, சபிக்கப் பட்டு, அவ்வாறு பிறந்தார்கள் மற்றும் விஷ்ணுவினாலாயே கொல்லப்பட்டு, அதாவது, அப்பிறவி நீங்கி, மறுபடியும், வைகுந்தத்திற்கே திரும்பிச் சென்றார்கள் என்பது புராண விவரங்கள் ஆகும். ஆனால், ஹிரண்யாக்ஷன், பூமியை கடலுக்கு அடியில் மூழ்க வைத்து, மறைத்து வைத்ததனால், உயிரினங்கள் அறவே மறைந்து விட்டன. இதனால், விஷ்ணு, வராக அவதாரம் எடுத்து, பூமியை நீருக்கு மேலே கொண்டு வந்தார். அதனால், உயிரினங்கள் மறுபடியும் பூமியின் போது தோன்ற ஆரம்பித்தன. பிறகு அரக்கக் குணம் கொண்டவர்களின் ஆட்சியால், மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப் பட்டனர். அதனால், ஹிரண்யகசிபுவைக் கொல்ல, அவனது, சரத்துகளின் படி, நரசிம்மராக அவதாரம் எடுத்து, அவனைக் கொல்ல வேண்டியாதாயிற்று.

hiranyakasipu-as-depicted-in-ahobilam-sculpture

 1. எந்தவிதமான தேவர், ராக்ஷசர், கந்தர்வர், யக்ஷர், என்று யாராலும் கொல்லப்படக்கூடாது.
 2. மனிதர்களாலேயோ, உயிருள்ளவர்-உயிரற்றவர் அதாவது பேய்-பூதங்கள் போன்றவற்றால் இறப்பு நேரக்கூடாது.
 3. உலோகம், கல், மண், செடி, மரம் போன்ற எந்த ஆயுதத்தினாலும் இறப்பு நேரக்கூடாது.
 4. பகல் அல்லது இரவு நேரத்தில் சாகடிக்கப் படக் கூடாது.
 5. வீட்டிற்கு வெளியே அல்லது உள்ளே,
 6. மேலே அல்லது கீழே,
 7. ஈரமான அல்லது ஈரமில்லாத பொருள் / ஆயுதம்,

என்று எந்நிலையிலும், கொல்லப்படக்கூடாது. உண்மையில், இதில் இது-அது, இதில்லை-அதில்லை, ஆமாம்-இல்லை போன்ற இரண்டு நிலைகளை விளக்குவதாக இருக்கிறது. இன்று மின்னணு-கணக்கீடு ரீதியில் 0 அல்லது 1 என்ற இரு எண்களை வைத்துக் கொண்டு, கணினிகள் மற்றும் அவை சம்பந்தப் பட்ட எல்லாமே இயங்கி வருகின்றன[5].

உள்ளதுமற்றும்இல்லாததுஎன்ற நிலைகள்: ஹிரண்யாக்ஷன் மற்றும் இரண்யகசிபு, வராஹ-நரசிம்ம அவதார தத்துவங்கள், படைப்பு, மனித தோற்றம், விஞ்ஞானத்தின் ஆரம்பக் கூறுகளை விளக்குவதாக உள்ளது[6].

 1. முதலில், உள்ளதும் இல்லை, இல்லாததும் இல்லை.
 2. காற்றும் இல்லை, ஆகாயமும் இல்லை.
 3. மூச்சும் இல்லை, மூச்சு விடுவதும் இல்லை, ஆனால், மூச்சுள்ளது.
 4. எங்கும் தண்ணீர் தான், காலி இடம் இல்லை, ஆனால், இருக்கிறது.
 5. நீரும் இல்லை, ஆழம் கண்டு பிக்க முடியாத நிலையும் இல்லை.
 6. இரவும் இல்லை, பகலும் இல்லை.
 7. மேலும் இல்லை, கீழேயும் இல்லை.
 8. பிறப்பும் இல்லை, அழிவும் இல்லை.
 9. உண்மையும் இல்லை, பொய்யும் இல்லை.
 10. அதாவது “உள்ளது” மற்றும் “இல்லாதது” என்ற இரு நிலைகள் இருக்கின்றன[7].

இங்குள்ள பூகோளவியல், புவியியல் பாறைகளின் அடுக்குகள் அமைப்பு முதலியன, மிக்கத் தொன்மையினைக் காட்டுகின்றன. அவற்றுடன் இணைந்த மிருகங்கள், அவற்றின் வளர்ச்சி முதலியவை, மனிதனுக்கு உண்மையினை, விஞ்ஞானத்தை அறிவுருத்தத் தான், இத்தகைய புராண கதைகள் உண்மையினை எடுத்துறைக்கின்றன. அதனால் தான், “பிரகலாதன் பள்ளிக் கூடம்” இங்கிருக்கிறது எனும்போது, மனிதன், இங்கு கற்றுக் கொள்ள வேண்டியது, இன்னும் உள்ளது என்பதனை எடுத்துக் காட்டுகிறது.

© வேதபிரகாஷ்

25-02-2017

[1] Pidatala Sitapati, Sri Ahobila Narasimha Swamy Temple, The Director of Archaeology and Museums, Andhra Pradesh, 1982, p.7, 10.

[2]  ஆனால், இடையே, ஜைன, பௌத்த, முகமதிய, ஐரோப்பியர்களின் இடைசெருகல்களால், ஒவ்வாத வர்ணனைகள், முரண்பாடான விவரங்கள், சச்சைகள உண்டாக்கும் விவகாரங்கள் அதிகமாகின. அந்நிலையில், அரிசியிலிருந்து மண், கற்கள் முதலியவற்றை ஒதுக்கி விட்டு, நன்றாக கழுவி சமைக்கும் நிலையில், நாம் அவற்றை உபயோகப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம்.

[3]  J. B. S. Haldane suggested that Dashavatara gave a “rough idea” of vertebrate evolution: a fish, a tortoise, a boar, a man-lion, a dwarf and then four men (Kalki is not yet born)

 “Cover Story: Haldane: Life Of A Prodigious Mind”. Science Reporter. Council of Scientific & Industrial Research. New Delhi, 29: 46. 1992.

[4] Gross, Charles G. “Galen and the squealing pig.” The Neuroscientist 4.3 (1998): 216-221.

[5] The Concept of Evolution of Primary Numbers by K.V. Ramakrishna Rao

http://ignca.nic.in/vedic_heritage/Vijnana_Bharati_1/VB_08_08.pdf

[6] Why Computer Should Work only on 0 and 1 by K.V. Ramakrishna Rao

 http://ignca.nic.in/vedic_heritage/Vijnana_Bharati_1/VB_08_07.pdf

[7] Date of Pingala (The Origin of Binary Computation in India) by K.V. Ramakrishna Rao

http://ignca.nic.in/vedic_heritage/Vijnana_Bharati_1/VB_08_09.pdf

 

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அல்லகட்ட, அஹோபிலம், ஆகாயம், காகதிய, குகை, குரோட, குரோத, சத்ரவட, சிங்கம், செப்பனிடுதல், ஜீயர், ஜுவாலா, தசாவதாரம், தோற்றம், நரசிம்மர், நரசிம்ஹர், படைப்பு, பன்றி, பரிணாமம், பாவன, முதுகெலும்பு, வராகம், வராஹம், வளர்ச்சி, விஜயநகர, விஜயநகர அரசு, விஜயநகர பேரரசு, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அகோபிலம் – ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – இரண்டாவது மாலோல நரசிம்மர் (9)

ஒன்பது நரசிம்மர்கள்எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம்இரண்டாவது மாலோல நரசிம்மர் (9)

malola-narasimha-temple-before-1978

மாலோல அல்லது லக்ஷ்மி நரசிம்மர்: மேல் அஹோபிலத்தில், வேதகிரி மலையில், உக்கிர நரசிம்மர் கோவிலிலிருந்து 2 கி.மீ தொலைவில் இக்கோவில் உள்ளது. பிரகலாத பள்ளியிலிருந்து அரை கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. மலைப்பாதையில் இடது பக்கம் இக்கோவில் இருக்கிறது. லக்ஷ்மி க்ஷேத்திரம் என்று இவ்விடம் அழைக்கப்படுகிறது. இடிந்த நிலையில் இக்கோவில் காணப்படுகிறது. “ஶ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்ம மூர்த்தி” என்று அழைக்கப்படுகின்றார். நரசிம்மரின் கோபம் அடங்கி லக்ஷ்மியுடன் தங்கிய இடம் இது[1]. மா = லக்ஷ்மி, லோல = மிக்க அன்புடன், அதாவது நரசிம்மர், மிக்க மகிழ்சியோடு லக்ஷ்மியை தனது இடத் தொடையின் மீது உட்கார வைத்து வீற்றிருக்கும் கோலம். அஹோபில மடாதிபதிகளான, ஜீயர்கள், ஆன்மீக யாத்திரையாக வெளியே செல்லும் போது, மாலோல நரசிம்மர் விக்கிரகத்தை உற்சவ மூர்த்தியாக எடுத்துச் செல்கிறார்கள். முன்பு கனவில் வந்து, அவ்வாறு ஆணையிட்டதால், இப்பொழுதும், செய்து வருகிறார்கள்.

malola-narasimha-vigragam-before-1978

திருமங்கை ஆழ்வார் பாடியவிதம்: திருமங்கை ஆழ்வார் அஹோபிலம் திருத்தலத்தில் அருள்புரியும் லக்ஷ்மிநரசிம்மனாய் எழுந்தருளி இருக்கும் மாலோல நரசிம்மரை மங்களாசாசனம் செய்யும்போது இப்படி பாடியிருக்கிறார்.

அலைத்தபேழ்வாய் வாளெயிற்றோர்க் கோளரியாய் அவுணன்

கொலைக்கையாளன் நெஞ்சிடந்த கூருகிராளனிடம்

மலைத்தசெல்சாத்தெறிந்தபூசல்வன்துடி வாய் கடுப்ப

சிலைக்கை வேடர்தெழிப்பறாத சிங்கவேள் குன்றமே. 1009. 7.2

malola-narasimha-tirumangai-alwar

பதவுரை[2]

அலைத்த பேழ்வாய் (சீற்றத்தாலே) நாக்கு அலையா நின்றுள்ள பெரிய வாயையும்
வாள் எயிறு ஒளி பொருந்திய பற்களையுமுடையதாய்
ஓர் ஒப்பற்றதாய்
கோள் மிடுக்கையுடையதான
அரி ஆய் நரஸிம்ஹமாய்க்கொண்டு
கொலை கையாளன் அவுணன் நெஞ்சு இடந்த ஜீவ ஹிம்சையில் கைகாரனான இரணியனுடைய மார்வைக் கிழித்தெறிந்த
கூர் உகிராளன் இடம் கூர்மையான நகங்களையுடைய எம்பெருமான்  எழுந்தருளியிருக்கு மிடமாவது:-
மலைத்த (வேடர்களாலே) ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட
செல் சாத்து வழிப்போக்கு ஜனங்களின் ஸமூகத்தாலே
எறிந்த (பிரதியாகச்) செய்யப்பட்ட
பூசல் சண்டையிலே
வல் துடி வாய் கடுப்ப கடூரமான தொனியை யுடைத்தான பறையானது கோஷம் செய்ய,
சிலை கை வேடர் வில்லைக் கையிலேயுடைய வேடருடைய
தெழிப்பு ஆரவாரமானது
அறாத எப்போதும் மாறாத
சிங்கவேள்குன்றம்-.

1010    ஏய்ந்தபேழ்வாய் வாளெயிற்றோர்க்கோளரியாய், அவுணன்

வாய்ந்தவாகம்வள்ளுகிரால் வகிர்ந்தவம்மானதனிடம்,

ஓய்ந்தமாவுமுடைந்தகுன்றும் அன்றியும் நின்றழலால்,

தேய்ந்தவேயுமல்லதில்லாச் சிங்கவேள்குன்றமே.   7.3

மாலோல நரசிம்மர் கோவிலுக்கு போகும் வழி.

malola-narasihma-way-leading-to

முன்னால் இருக்கும் மண்டபம் புதிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

malola-narasihma-way-leading-to-garbagruha

மண்பத்தில் நுழைந்து வலது பக்கத்தில் திரும்பினால், அங்கு மாலோல நரசிம்மர் சந்நிதி உள்ளது.

malola-narasihma-way-leading-to-garbagruha-way-renovated

உள்ளே மாலோல நரசிம்மர்!

malola-narasihma-garbagruha-vigraha

எதிரில் ஒரு மரத்தில், பெண்கள் தங்களுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேற, எதையாவது ஒன்றை – மாலை, துணி, வளையல் என்று கட்டிச் செல்கின்றனர். அதனால், தங்களது விருப்பங்கள், வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும் என்று நம்புகிறார்கள். அம்மரத்தின் கீழ் ஒரு விஷ்ணு சிற்பம் காணப்படுகிறது.

malola-narasihma-vishnu-sculpture-found-opposite-to-malola-under-tree

இப்பொழுது மாறிவரும் தோற்றம்.

malola-narasimha-temple-distant-view

செல்வத்தை அளிக்கும் ஶ்ரீதேவி: சீதாபதியின் புத்தகத்தில் காணப்படும் புகைப்படம் மற்றும் குறிப்பிலிருந்து, 1978ற்கு முன்பு, இக்கோவில் இடிபாடுகளுடன் இருந்தது தெரிய வருகிறது. முன்னால் சாய்ந்த நிலையில் கொடிக்கம்பம் முதலியன காணப்படுகின்றன. ஜீயரின் பிரியமான விக்கிரகம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் போது, இக்கோவில் இந்நிலையில் காணப்படுவதிலிருந்து, இதுவும் தாக்குதலுக்கு உட்பட்டிருக்கின்றது என்று தெரிகிறது. பிறகு இவையெல்லாம் சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன என்று தெரிக்கின்றது. கோபுரம் கட்டப்பட்டு, படிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னர் ஒரு மண்டபத்தையும் கட்டியுள்ளனர்.

malola-narasimha-temple-front-view

மண்டபத்திற்கு இரும்பு சட்டம் போட்டிருக்கிறாற்கள், கடவும் உள்ளது.

விக்கிரகத்தின் அமைப்பு, மகிமை: நான்கு கைகளுடன் இருக்கும் நரசிம்மர் விக்கிரகம், மேலிரண்டு கைகளில் சங்கு மறும் சக்கரம் இருக்கின்றன. கீழ் வலது கரம் அபய அஸ்த நிலையிலும், கீழ் இடது கை, லக்ஷ்மியை தழுவிய வண்ணம் இருக்கின்றன. இத்தேவியை வணங்குபவர்கள், எல்லா சந்தோசங்களையும் பெறுவர் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இவ்விடம் “ஶ்ரீதேவி” க்ஷேத்திரம் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. அஸ்தாக்ஷரி லக்ஷ்மி நரசிம்ம ஸ்தோத்திரத்தை உச்சரித்து, பாராயணம் செய்பவர்கள் சகல ஐஸ்வரங்களையும், சொர்க்கத்தயும் பெறுவர் என்று சொல்லப்படுகிறது[3].

© வேதபிரகாஷ்

24-02-2017

malola-narasimha-idols

மாலோல நரசிம்ம விக்கிரகம்

[1] நரசிம்மரின் கோபத்தை லக்ஷ்மி தணித்தார் எனும்போது, மனிதர்களின் கோபத்தையும், நீக்குவார் என்று தான் நம்ப வேண்டும்.

[2] http://dravidaveda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1380

[3] Pidatala Sitapati, Sri Ahobila Narasimha Swamy Temple, The Director of Archaeology and Museums, Andhra Pradesh, 1982, p.8.

Posted in அகோபிலம், அழிப்பு, உடைப்பு, கரஞ்ச, குகை, சத்ரவட, சிங்கம், சைதன்யர், ஜீயர், திருமங்கை ஆழ்வார், பார்கவ, பாவன, மாலோல, மாலோல நரசிம்மர், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒன்பது நரசிம்மர்கள் – எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம் – முதலில் உக்கிர / யகுவ / அஹோபில நரசிம்மர் (8)

ஒன்பது நரசிம்மர்கள்எப்படி செல்வது, விவரங்கள், தரிசனம்முதலில் உக்கிர / யகுவ / அஹோபில நரசிம்மர் (8)

location-of-nine-narasimhas-p-sitapati

ஒன்பது நரசிம்மர்களை தரிசிப்பது எப்படி?: ஒன்பது நரசிம்மர்களையும் ஒரே நாளில் தரிசிக்க வேண்டுமானால், முதலில் காலையில், மலை மீதிருக்கும் மூன்று நரசிம்மர்களை தரிசித்து, பிறகு கீழே இருக்கும் மற்ற நரசிம்மர்களை தரிசித்து விட்டுச் செல்லலாம். மேலே சென்று வர வயது, உடல் வாகு, அமைப்பு, அசௌகரியம் முதலிய காரணிகளால் சுமார் 4 முதல் 7 மணி நேரம் ஆகும். படியேற முடியாதவர்கள் டோலி மூலம் தான் செல்ல முடியும். முதலில் மலைமீதிருக்கின்ற மூன்று நரசிம்மர், பிரகலாதன் படி / பள்ளி, தீர்த்தங்கள், உக்கிர ஸ்தம்பம் முதலியவற்றைப் பார்த்து, இரவில் தங்கி, ஓய்வு எடுத்துக் கொண்டு, அடுத்த நாளில் தரிசித்து விட்டு, ஊருக்கு திரும்பச் செல்லலாம்.

location-of-narasimha-temples-on-the-hill

முன்னர் குறிப்பிட்ட ஒன்பது நரசிம்மர்களில், கீழ்கண்ட மூன்றை இங்கு தரிசிக்கலாம்:

எண் நரசிம்மர் தன்மை நரசிம்மர் பெயர்
1 அஹோபில அஹோபில  நரசிம்மர்
2 மலோல மாலோல  நரசிம்மர்
3 ஜுவாலா ஜ்வாலா  நரசிம்மர்

upper-ahobilam-important-locations

கீழே வண்டிகள் நிற்பது, அன்னதான சத்திரங்கள், யுத்யாக பண்டபம், அஹோபிலம் கோவில் முதலியவற்றைக் காணலாம் (நன்றி – கூகுள்)

durudu-mantap-on-lhs-side-of-the-bridge-road

கீழேயுள்ள துருடு மண்டபம்.

vaisaya-annadhana-satram-and-another-one-rhs

அஹோபிலம் செல்லும் வழி – இடது பக்கத்தில் வைசிய அன்னதான சத்திரம்.

beggars-sitting-opposite-to-bairava-kundam

பைரவ குண்டத்திற்கு எதிராக பிச்சைக்காரர்கள் உட்கார்ந்திருப்பது.

udhyoga-mantap-view-above

மேலேயுள்ள யுத்யோக மண்டபத்தின் தோற்றம்.

brahmana-annadhana-satram-devotees-waiting

ஶ்ரீ பிராமண அன்னதான சத்திரத்தில் காத்திருக்கும் பக்தர்கள்.

கீழ்-அஹோபிலம், மேல்-அஹோபிலம் என்று குறிப்பிட்டு, மேல்-அஹோபிலத்தில் உள்ள வண்டி / பேருந்து இந்த மலையடிவாரம் வரை செல்கிறது. இடது புறம், பள்ளத்தாக்கு உள்ளது. கீழே இடது புறத்தில் ஒரு மண்டபம் (துருடு) உள்ளது. மேலே பார்க்கும் போது, அங்கேயும் ஒரு மண்டபம் (யுத்யோக) இருப்பதை காணலாம். மேலே செல்லும் போது, இடது பக்கத்தில் முதலில் “ஆரிய வைசிய நித்திய அன்னதான சத்திரம்” என்றுள்ளது. அதை கடந்து சென்றால், இடது பக்கத்தில் “பைரவ குண்டம்” உள்ளது. மேலே இருந்து அருவியாக கொட்டும் நீர், இந்த குளத்தை வந்தடைகிறது. 20 x 25.5 சதுர மீ அளவில் இக்குளம் உள்ளது. இதற்கு எதிரில் 24 x 2.4 சதுர மீ அளவில் நீள்மான ம்ண்டபம் உள்ளது.  இப்பொழுது, பைரவ குண்டத்தில் கழிவு நீர், குப்பைகள் கொட்டி சீரழிக்கப்பட்டுள்ளது. வலது பக்கத்தில் “டோலிக்காரர்கள்” இருக்கிறார்கள். மேலே நடந்து செல்ல முடியாதவர்கள் டோலி மூலம் செல்லலாம். இருவருக்கு ரூ 3,000/- வசூலிக்கப்படுகிறது[1]. இதைத்தாண்டி சென்றால், படிகட்டுகள் காணப்படுகின்றன. அவ்வழியில், வலது பக்கத்தில் சுமார் 30-40 பிச்சைக்காரர்கள் வரிசையாக உட்கார்ந்துள்ளனர். படிகளை ஏறியவுடன் இடது பக்கத்தில், “ஶ்ரீ பிராமண நித்திய அன்னதான சத்திரம்” உள்ளது. மலையேறி வரும் பக்தர்களுக்கு, இந்த இரு சத்திரங்களிலும், இலவசமாக “அன்னதானம்” / சாப்பாடு போடப்படுகிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் நன்கொடை கொடுக்கலாம். அன்னதான சத்திரங்களில் சாப்பிட விரும்புவோர்கள், செல்லும் போதே, சாப்பிட வருபவர்களின் எண்ணிக்கையைச் சொல்லி விட்டு செல்லவேண்டும்.

upper-ahobilam-prahalada-padi-school-distant-view

https://kovils.wordpress.com/category/narasimha-kshetram-ahobilam-prahaladha-mettu-padi-school/

நன்றியுடன் – இத்தளத்திலிருந்து, இப்புகைப்படம்  எடுத்தாளப் பட்டுள்ளது.

பிரகலாதன் படித்த பள்ளிக் கூடம்: தவிர “பிரகலாத படி” (పడి, padi ) அல்லது “பிரகலாத மெட்டு (మెట్టు, Mettu) / மலைமுகடு”, அதாவது பிரகலாதன் படித்த பள்ளிக்கூடம் / இடம் என்றாகிறது. உண்மையில் பள்ளி இருந்திருந்தால், பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆனதால் மறைந்திருக்கலாம். இல்லை, “இடம்” என்று பொருள் கொண்டால், இங்கு வந்து சில பயிற்சிகளை செய்து சாதனை பெற்றான் என்றும் கொள்ளலாம். இதனால், தந்திர உபாசனையாளர்களும் இவ்விடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து உபாசனை, கிரியைகள் செய்திருக்கலாம். உக்கிர நரசிம்மர் கோவிலுக்கு எதிரில் உள்ளது. ஆனால், மலோல நரசிம்மரை தரிசித்து விட்டு, அங்கிருந்து மலைப்பாதையில் செல்ல வேண்டும். காட்டில் ஒற்றையடி பாதை போன்ற பாதையில் தான் செல்ல வேண்டும். சுமார் ஒரு கி,மீ கடந்து சென்றால், அங்கு சமமான பாறைப்பகுதி காணப்படுகிறது. அங்குதான், பிரகலாதன் படித்தான் / சாதனை செய்தான் எனப்படுகிறது.

upper-ahobilam-prahalada-padi-school

துருடு மண்டபம்: யகுவ / மேல் நரசிம்மர் கோவிலுக்கு செல்லும் பாதை “சோபன மார்க்கம்” எனப்படுகிறது.  இப்பொழுது, பாலம் போன்று உயரப்படுத்தி, சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதால், இது சாலைக்கு இடப்புறத்தில், கீழே பாவநாசினி நதிக்கரையில், மலையடிவாரத்தில் காணப்படுகிறது. இது 12-தூண்கள் கொண்ட மண்டபம். இதிலும் ஒரு கல்வெட்டு உள்ளது.

அஹோபிலம் கோவிலுக்கு எதிராக உள்ள யுத்யோக மண்டபம்: யகுவ / மேல் நரசிம்மர் கோவில், பைரவ குண்டத்தைத் தாண்டி, படிக்கள் ஏறி “ஶ்ரீ பிராமண நித்திய அன்னதான சத்திரம்” கடந்து, இடது பக்கம் திரும்பவேண்டும். மறுபடியும் படிகளில் ஏறினால், சமதள இடம் வரும். அதில் இடது பக்கத்தில் ஒரு சிறிய மண்டபம் இருக்கும். 16-தூண்கள் கொண்ட இம்மண்டபம் “யுத்யோக மண்டபம்” என்றழைக்கப் படுகிறது. உள்ளே நான்கு தூண் கொண்ட சிறிய மண்டம் உள்ளது. இதில் உள்ள கல்வெட்டு, இதன் காலத்தை 1553ம் ஆணைக் குறிக்கிறது.

upper-ahobilam-temple-entranc-in-1978

1978ல் புதுப்பித்தபோது, ராஜ கோபுரத்தின் தோற்றம் (சீதாபதி புத்தகத்திலிருந்து).

upper-ahobilam-temple-entrance

பிறகு, முன்னால் “செட்”, கடைகள் இல்லாதபோது.

upper-ahobilam-temple-entranc-with-shed

முன்னால் “செட்” வந்து விட்டது.

ராஜகோபுரம் ஜூன் 30, 1978 அன்று புதிப்பித்து கட்டி முடிக்கப்பட்டது: வலது புறத்தில், அஹோபில நரசிம்மர் கோவில் உள்ளது. முதலில், இது இயற்கையாக ஒரு குகை வழிபாட்டு ஸ்தலமாக இருந்து வந்தது, பிறகு, படிப்படியாக, கர்ப்ப கிருகம், மண்டபங்கள், பலி பீடம், கொடிக் கம்பம் என கட்டப்பட்டு, கோவில் மாதிரி ஆகியுள்ளது.  ராஜகோபுரம் ஜூன் 30, 1978 அன்று புதிப்பித்து கட்டி முடிக்கப்பட்டது. உள்ளே நுழைந்ததும், இடது பக்க மூலையில் “கத்வல்” என்ற 16-கால்/தூண் மண்டப உள்ளது. வலது பக்கத்தில் இரு சிறிய சந்நிதிகள் இருக்கின்றன. தாண்டி சென்றால், “மஹா மண்டபம் உள்ளது”, இது பல தூண்கள் கொண்ட பண்டபம் ஆகும். அதைத்தாண்டி உள்ளே சென்றால், “வராஹ மண்டபம்” என்ற 16-தூண் மண்டபம் உள்ளது. அதற்கு இடது பக்கத்தில் / எதிரில் பலிபீடமும், கொடிக்கம்பமும் இருக்கின்றன. அவற்றைத் தாண்டிச் சென்றால், இடது பக்கத்தில் ஒரு மண்டமும், ஆழ்வார் சந்நிதியும், வலது பக்கத்தில் மூலையில் 4 x 7 தூண்கள் கொண்ட பெரிய “பாகசால” மண்டமும் இருக்கிறது. இடையில் வெளியே செல்ல கதவு உள்ளது. வராஹ மண்டபத்திற்கு வலது பக்கத்தில், “உய்யால மண்டபம்” உள்ளது அதற்கு எதிரில் கல்யாண மண்டபம் உள்ளது. மஹா மண்டபத்திற்கு எதிரில் குகை உள்ளது. பாக மண்டபத்திலிருந்து, கல்யாண மன்அபம் வரை 21 x 2 தூண்கள் கொண்ட “சார மண்டபம்” உள்ளது.

upper-ahobilam-temple-entranc-uggira-narasimha-vigram

குகை நரசிம்மர் கோவில்: நரசிம்மர் கோவிலிருந்து தான், “நவநரசிம்மர் தீர்த்த யாத்திரை தரிசனம்” ஆரம்பிக்கிறது. இது ஒரு 8’ x 7’ அகலம்-நீளம் மற்றும் 3.5’ உயரம் உள்ள குகையில் இருக்கும் விக்கிரகம் ஆகும். விக்கிரமும் “சுயம்பு” என்று சொல்லப்படுகிறது. கருடாழ்வார், நரசிம்மரை இங்குதான் உக்கிர உருவத்தில் பார்த்து தரிசித்தார். அதாவது, இங்குதான் அவ்வுருவத்தில் தோன்றினார். ஆகையால், “உக்கிர நரசிம்மர்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். ஆரம்பகாலத்தில், இங்கிருக்கும் செஞ்சு வனவாசிகள் இயற்கையாக முகையில் இருக்கும் விக்கிரகத்தை வழிபட்டு வந்தனர். இப்பொழுது, அதை கர்ப்பகிருகமாக வைத்து, கோவிலைக் கட்டியுள்ளனர். பக்கத்தில், செஞ்சம்மா, செஞ்சுதேவி, செஞ்சு லக்ஷ்மி என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்ற தெய்வத்தின் கோவில் உள்ளது. இந்த விக்கிரகத்தின் அமைப்பை வைத்து, இது 11ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது என்று தீர்மானிக்கப் பட்டுள்ளது[2]. இங்கு, பாரம்பரிய முறையில் பக்தர்கள் வந்து ஆடு, கோழி முதலியவற்றை பலிகொடுத்து செல்கின்றனர். நரசிம்மர் மற்றும் செஞ்சுலக்ஷ்மி சந்நிதிகளுக்க்கு இடையில், சுமார் ஆறு அடிகள் உயரத்தில், “சுதர்ஷண யந்திரம்” ஸ்தாபித்திருப்பதை, பொருத்தியிருப்பதைக் காணலாம். பொதுவாக ஒரு உக்கிர விக்கிரகம் இருந்தால், அதன் உக்கிரகத்தைக் குறைக்க எதிரில் இன்னொரு உக்கிர விக்கிரகத்தை வைப்பார்கள். இங்கு, இரண்டு உக்கிர விக்கிரகங்களின் இடையே, ஒரு உக்கிர விக்கிரகத்தை / சக்கரத்தை வைத்துள்ளார்கள்.

© வேதபிரகாஷ்

24-02-2017

upper-ahobilam-uggira-narasimha

உக்கிர நரசிம்மர் விக்கிரகம்.

upper-ahobilam-other-idls-in-the-cave-2

குகையில் இருக்கும் மற்ற விக்கிரகங்கள் (சீதாபதி புத்தகத்திலிருந்து)

[1]  முன்னர் ரூ.2,000/- வசூலித்தார்கள், இப்பொழுது, ரூ.3,000/- ஆக உயர்த்தி விட்டார்கள். முன்பு, கொம்பில் துணியைக் கட்டி, ஊஞ்சல் போல, உட்கார வைத்து, இரண்டு பேர் தூக்கிச் சென்றார்கள். இப்பொழுது, பிரம்பு நாற்காலியில் உட்கார வைத்து, நான்கு பேர் தூக்கிச் செல்கின்றனர்.

[2] Pidatala Sitapati, Sri Ahobila Narasimha Swamy Temple, The Director of Archaeology and Museums, Andhra Pradesh, 1982, p.21.

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அன்னதானம், அழிப்பு, ஆக்கிரமிப்பு, ஆலயம், கரஞ்ச, குகை, குன்று, குரோத, குலி குதுப் ஷா, குளப் படிக்கட்டுகள், குளம், குளம் அமைப்பு, கொடி கம்பம், சத்திரம், சத்ரவட, பாவன, பிரதாப ருத்ரன், மலையேறுதல், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அஹோபபிலத்தில் சமீபத்தில் இடிக்கப்பட்ட மண்டபங்கள்: இந்த நவீன அடில் ஷா- குலி குதுப் ஷா வகையறாக்களை என்ன செய்வது? (7)

அஹோபபிலத்தில் சமீபத்தில் இடிக்கப்பட்ட மண்டபங்கள்: இந்த நவீன அடில் ஷாகுலி குதுப் ஷா வகையறாக்களை என்ன செய்வது? (7)

location-where-the-pillars-are-dumbed

மண்டபங்கள் சுற்றி கட்டப்பட்ட புஷ்கரனி  சன்னிதி கோனேறு: ஒரு மண்டபம் மற்றும் குளத்தின் புகைப்படம் (752), அது எந்த அளவில் சிதிலமடந்திருந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது[1]. கீழ் அஹோபிலத்தில், “சன்னிதி கோனேறு – கீழ் அஹோபிலம்” என்ற தலைப்பில், டி.ராமசாமி ஐயங்கார், “இக்குளம், திருவல்லிக்கேணி குளம் மாதிரியில் படிகளுடன் கட்டப்பட்டது. புஷ்கரனியைச் சுற்றி வரிசையாக மண்டபங்கள் இருக்கின்றன……….இது நீரின்றி உலர்ந்தே காணப்படுகிறது…..நடுவில் ஒரு கிணறு தோண்டப்பட்டுள்ளது”, என்று 1916ல் குறிப்பிட்டுள்ளார்[2]. malola-ahobilam-mandapa-old-photoஇந்த குளத்தைச் சுற்றியுள்ள மண்டபங்களைத்தான் 1916லிருந்து, கொஞ்சம்-கொஞ்சமாக, அஹோபிலத்தில் இருக்கும் மிலேச்சர்கள் (அதாவது, இந்து-விரோதிகள்) 2016 வரை இடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போலும். அடில் ஷா, குலி குதுப் ஷா போல, இவர்களும் அதே போலத்தானே, மண்டபங்களை இடித்து வந்துள்ளார்கள். பிறகு, இரு கூட்டத்தார்களுக்கும், வேறுபாடு இல்லையே? சரித்திர மாநாடுகள் நடத்துகிறார்கள், சரித்திரம் என்று தொண்டை கிழிய கத்துகிறார்கள். ஆனால், இதைப் பற்றி, எந்த சரித்திராசிரியனும், மாணவனும், கண்டு கொள்ளவில்லையே?

mantap-pulled-down-using-boklile-machine

குறிப்பிட்டபுஷ்கரணிகோனேறுதான், இப்பொழுது இடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் காணப்படும் குளம்: டி. ராமசாமி ஐயங்கார் 1919ல் தமது புத்தகத்தில் குறிப்பிட்ட “புஷ்கரணி-கோனேறு”தான், இந்த குளம் என்று தெரிகிறது. அப்படியென்றால், அவர் குறிப்பிட்டது போல அதைச் சுற்றி வரிசையாக தூண்களுடன் மண்டபங்கள் இருந்திருக்கின்றன. தவர நூற்றுக்கணக்கான மண்டபங்கள் அப்புறப்படுத்தப் பட்டன மற்றும் இடிக்கப்பட்டன என்று இ-டிவி பேட்டி மூலம் தெரிய வருகிறது. ஆகவே, அவைத்தான், இப்பொழுது அக்குளத்தைச் சுற்றி கிடக்கின்றன என்றாகிறது. அதைத்தவிர அங்கங்கு, தூண்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதை காணமுடிகிறது. அஹோபில மடத்திற்கு அருகில், மலோல கெஸ்ட் ஹவுஸ் முன்னால் என்று காணப்படுகின்றன. ஆகவே, இன்னும் எத்தனை இருக்கின்றன அல்லது எடுத்துச் செல்லப்பட்டு விட்டன என்ற விவரங்கள் தெரியவில்லை. எடுத்துச் செல்லப்பட்டன என்றால் அங்குள்ள மக்களுக்குத் தெரியாமல் நடக்காது. அப்படியென்றால், மறைத்து எடுத்துச் சென்றிருக்க வேண்டும்.

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found

தூண்கள் எப்படி, ஏன், எவ்வாறு அகற்றப்படுகின்றன?: இன்றைய காலத்தில், விஜிபி கோல்டன் பீஜ் / கேளிக்கை வளாகம், நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், ரிசார்டுகள் போன்ற இடங்களில், இத்தகைய சிற்பவேலை மிகுந்த, கலைநயம் கொண்ட தூண்கள் காணப்படுகின்றன. தவிர, வெளிநாடுகளில் உள்ள அத்தகைய ஹோடல்கள், கட்டிடங்கள், அருங்காட்சியகங்களிலும் காணப்படுகின்றன. அவற்றையெல்லாம் கூட்டிப் பார்த்தால், லட்சக்கணக்கில் வரும் போலிருக்கிறது. அப்படியென்றால், அத்தனை லட்சம் மண்டபங்கள் மற்றும் கோவில்கள் இடிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று கணக்கிட்டுக் கொள்ளலாம். இன்னும் சொல்லப் போனால், இதைப்பற்றி, ஆராய்ச்சி செய்தே பத்து பேர் பிஎச்.டி பட்டம் கூட வாங்கி விடலாம். ஆனால்,  பொதுவாக மக்கள், இவற்றைப் பற்றியெல்லாம் யோசித்துப் பார்ப்பது கிடையாது எனலாம். இல்லை, நமக்கு ஏன் வம்பு என்று அமைதியாக இருக்கிறார்களா, இல்லை, அதையும் மீறி, “கடவுள் பார்த்துக் கொள்வார்”என்று “கர்மவினை” சிந்தனையுடன் அடங்கி கிடக்கின்றனரா என்று தெரியவில்லை.

tank-koneru-broken-pillars

tank-koneru-broken-pillar

குளத்தைச் சுற்றி கிடக்கும் தூண்கள்.

ank-koneru-broken-pillars-stacked-together

Tank-koneru-broken-pillars-stacked-together

உடைக்கப்பட்ட தூண்கள் வரிசையாக வைக்கப் பட்டுள்ளன.

tank-koneru-broken-pillars-stacked-together-1

tank-koneru-broken-pillars-stacked-together-1

அழகிய சிற்பங்கள் கொண்ட தூண்கள் உடைக்கப்பட்டு  வரிசையாக வைக்கப் பட்டுள்ளன.

tank-koneru-broken-pillars-stone-tank

tank-koneru-broken-pillars-stone-tank

கல்லினால் செய்யப் பட்ட தொட்டி கிடக்கின்றது.

tank-koneru-big-stone-tank-broken

tank-koneru-big-stone-tank-broken

உடைக்கப்பட்ட நிலையில் கல்லினால் செய்யப் பட்ட பெரிய  தொட்டி கிடக்கின்றது.

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-2

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-2

தூண்கள், தூண் பகுதிகள், சிற்பங்கள் கொண்ட தூண்கள், சிற்பங்கள் என்று குவியலாகக் கொய்யப்பட்ட நிலையில் கிடக்கின்றன.

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-3

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-3

குவியலாகக் கொட்டப்பட்டுள்ள தூண்கள் முதலியன!

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-4

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-4

இவை ஒரு கோவில், மண்டம் இவற்றின் பின்புறத்தில் இருப்பதைக் காணலாம்.

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-5

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-5

மது பெட்டி, குப்பை, கூளங்களுடன் கிடக்கும் தூண் பகுதிகள் முதலியன!

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-6

tank-koneru-where-pillars-and-sculptures-found-6

புதியதாகக் கட்டப் பட்டுள்ள கடைகளின் பின்புறம் கிடக்கும் உடைந்த தூண்கள், பகுதிகள் முதலியன.

கோவில் மண்டபத்தை இடித்துத் தள்ளியது: கீழ் அஹோபிலக் கோவில் எதிரில், இடது பக்கம் ஒரு குளம் உள்ளது. அக்குளத்தின் கரைகளில் நூற்றுக்கணக்கான தூண்கள் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் தாறுமாறாகக் கிடக்கின்றன. எதிர்பக்கத்தில் குவிக்கப்பட்டும் கிடக்கின்றன. அவற்றில் மிக்க கலைவேலைபாடு கொண்ட சிற்பங்கள் அதிகமாக உள்ளன. ஒன்றில் நரசிம்மர் உருவமே இருக்கிறது. ஒரே கல்லால் செய்யப்பட்ட தொட்டிகளும் காணப்படுகின்றன. இப்பொழுது, அவ்விடத்தைச் சுற்றி கடைகள் வர ஆரம்பித்துள்ளன. அக்குளத்தின் இடது பக்கத்தில் ஒரு நரசிம்மர் கோவில் உள்ளது. மேற்புறம் ஒரு சிறிய மண்டபமும் உள்ளது. மண்டபங்களில் கடைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன என்ற சாக்கில், அவற்றை அப்புறப்படுத்தும் போக்கில், நூற்றுக்கணக்கான மண்டபங்கள் இடிக்கப்பட்டன என்று “ஈ-டிவி” கூறுகின்றது[3]. அதாவது செப்டம்பர் 2015லேயே இந்நிலை என்று தெரிகிறது. முழு விவரங்கள் இந்த வீடியோவில் காணலாம்[4]. மண்டபங்கள் குறுக்காக இருக்கின்றன என்றும், இல்லை அவற்றை மறுபடியும் பாதுகாப்பாக அப்படியே கட்டிவைப்போம் என்றும் அதிகாரிகளே அவற்றை இடித்து அப்புறப்படுத்தியதாக பொது மக்கள் கூறினார்கள். தடுத்தவர்களை கைது செய்தனர் என்றும் கூறினார்கள். அந்த மடங்கள் தொல்துறை அல்லது மடத்தின் அதிகாரத்தில் வருமா-வராதா என்று அவர்களுக்கே தெரியவில்லை என்றும் கூறுகிறார்கள்.

mantap-pulled-down-using-boklile-machine-opposite-to-temple

இவ்வீடியோவின் படி பார்த்தால், கோவிலுக்கு எதிராகக் கூட மண்டபங்கள் இருந்தன, அவற்றில் கடைகள் வைத்திருந்தனர், அவை அகற்றப்பட்டன என்று தெரிகிறது. அதனால் தான், கோவில் அலுவலக அதிகாரிகள் தாக்கப்பட்டனர் போலும்.

sculptured-pillars-pulled-down-opposite-to-ahobilam-temple

sculptured-pillars-pulled-down-opposite-to-ahobilam-temple-lhs

sculptured-pillars-pulled-down-ahobilam

sculptured-pillars-pulled-down-broken-opposite-to-ahobilam-temple

தொல்துறை என்ன செய்கிறது – அஹோபில மடம் ஏன் தடுக்கவில்லை?: நிச்சயமாக ஹோபிலம் புராதானமான புண்ணிய ஸ்தலம் மற்றும் முக்கியமான பாடல் பெற்ற திவ்ய தேசங்களில் ஒன்று என்று தெரிந்த விசயம். 1850 வரை இடிந்த நிலையில் இருந்து, பிறகு பழுது பார்த்து, புனர்நிர்மாணம் செய்து, கும்பாபிசேகமும் செய்யப்பட்டது. அந்நிலையில் மண்டபங்களை இடிப்பது, தூண்களை உடைப்பது, அப்புறப்படுத்துவது என்று எப்படி நடக்கின்றன என்பது திகைப்பாக இருக்கிறது. ஆனால், நூறு வருடங்களுக்கு மேற்பட்டவையே தொல்துறை கட்டுப்பட்டில் வரும் என்ற நிலையில் இந்த 400-500 ஆண்டுகள் மண்டபங்கள் எப்படி இடிக்கப்படலாம், அதற்கு யார் அனுமதி கொடுத்தது, எப்படி கொடுக்கலாம் போன்ற கேள்விகளை ஜனங்கள் எழுப்பினாலும், சரியான பதில் இல்லை. இங்கு வந்து செல்லும் இளைஞர்கள், மற்றவர்கள் இவற்றையெல்லாம் கவனிக்கிறார்களா, கவனித்தார்களா என்று தெரியவில்லை. போதாகுறைக்கு, அர்ச்சகர்கள் நரசிம்மர் விக்கிரங்களை அமிலம் ஊற்றி கழுவி சுத்தம் செய்து, அவற்றை புகைப்படம் எடுக்க சிலருக்கு அனுமதித்தனர் என்று ஒருவர் குற்றஞ்சாட்டுகிறார். அதற்கான விவரங்களை இந்த வீடியோவில் காணலாம்[5].

© வேதபிரகாஷ்

20-02-2017

[1] Photograph of a mandapa at the Narasimha Temple at Ahobilam in Andhra Pradesh, taken by an unknown photographer in the 1870s, from the Archaeological Survey of India Collections. This is a view of a detached, open-sided mandapa, with a stepped tank in the foreground. This appears to be the tank illustrated in D.Ramaswamy Ayyangar, ‘A descriptive history of the forgotten shrines of Ahobilam’ (Walajabad, 1916,), p.16, and entitled ‘Sannidhi Koneru – Lower Ahobilam.’ Here he wrote, ‘This is a big pushkarini constructed on the plan of the Triplicane tank with steps all round. All round the tank you have a chain of mantapams…The tank is always dry. A deep well is dug within the tank…The construction of this tank is ascribed to Krishnadevaraya.’

[2]http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/r/019pho001000s27u02679000.html

[3] ETV Andhra Pradesh, Ahobilam Temple Lost It’s Charm; Now Is In Dire Straits, Published on Sep 8, 2015.

[4] மண்டபங்களை இடிப்பது – https://www.youtube.com/watch?v=lPQe4f6aljQ

[5] விக்கிரங்களை அமிலம் ஊற்றி சுத்தம் செய்வது –  https://www.youtube.com/watch?v=ilemMmYphYs

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அடில் ஷா, அத்துமீறல், உடைப்பு, உண்டியல், கடபா, கோவில், சத்ரவட, சன்னிதி, சிங்கப்பெருமாள் கோவில், சித்தூர், தாக்குதல், Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

அஹோபிலம் கோவில் எப்படி இப்பொழுதைய வடிவத்தைப் பெற்றது? 700 வருடங்களாக நடந்தவை என்ன? (6)

அஹோபிலம் கோவில் எப்படி இப்பொழுதைய வடிவத்தைப் பெற்றது? 700 வருடங்களாக நடந்தவை என்ன? (6)

garuda-sthamba-757

முகமதியரை வென்றதற்கான நிற்வப்பட்ட “வெற்றித் தூண்”.

சரித்திரத்தை மறைக்கும் இக்காலத்தவர்: அஹோபிலத்திற்கு வருகிறார்கள், செல்கிறார்கள், கீழேயுள்ள கோவிலைக் கண்டு களித்து, நரசிம்மரை சேவித்துச் செல்கிறார்கள். ஆனால், அக்கோவில் கடந்த 700 ஆண்டுகளாக இப்படியே இருந்தது என்று வந்து பார்ப்பவர்கள் நினைக்கலாம். ஆனால், சுமார் 150 வருடங்களுக்கு, அக்கோவில் எப்படி இருந்தது என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். துரதிருஷ்டமாக, அவ்விவரங்களை யாரும் சொல்லாததும் அதிர்ச்சியாகவும், வியப்பாகவும் மற்றும் துக்கமாகவும் இருக்கிறது. ஏனெனில், நமது சரித்திர உண்மைகளை நாமே மறைத்து, வரும் சந்ததியர்களுக்கு புராணம் போன்ற கதைகளை சொல்லி ஏமாற்றி வருகிறோம் எனலாம். ஜீயர் இணைதளம் என்று இரண்டு-மூன்று இயக்கப்பட்டு வந்தாலும், அவர்களும், கோவிலின் சரித்திரத்தை சொல்லாமல், புராணகதைளையே சொல்லி வருகின்றனர்.

751

இடிந்த நிலையில் கோபுர வாசல்.

பிரதாப ருத்ரன் காலத்திலிருந்து, ஶ்ரீகிருஷ்ணதேவராயர் காலம் வரை கோவில் நன்றாக இருந்தது: பிரதருத்ர சிம்மன் (1289-1323 CE) தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட விக்கிரகத்தை ஜீயருக்குக் கொடுத்தார். அதை இன்று வரை வைத்து வழிபட்டு வருகிறார். இங்குள்ள அஹோபில மடம் 620 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆதிவண் சடகோபன் சுவாமி (1379-1398 CE) என்பவரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது[1]. இதுவே தென்னிந்தியாவின் மிகப்பெரிய வைணவ மடமாகும். இந்த மடத்தின் முதல் ஜீயரான இவருக்கு ‘அழகிய சிங்கர்’ என்ற பட்டம் உண்டு. சடகோப யதி என்கின்ற அஹோபில மடத்து ஜீயரின் சீடர் அல்லசானி பெத்தண்ணா (15th-16th cent.CE), கிருஷ்ணதேவராயர் (1509-1529 CE) அவையில் முக்கியமானர். கிருஷ்ணதேவராயர், கலிங்கத்தை வெற்றிக்கொள்ள சென்றபோது, இங்கு வந்திருந்தபோது, நரசிம்மருக்கு நகைகளை கொடுத்தார்.1515 தேதியிட்ட கல்வெட்டு கிருஷ்ணதேவராயர், இக்கோவிலுக்கு வந்து வழிபட்டு அஹோபலேஸ்வரருக்கு கழுத்தணிகள் மற்றும் தங்கநகைகளை கொடுத்து அர்பணித்தார்.

ahobilam-gopuram-entrance-lhs-lower-base-portion

கோபுர வாயிலின் இன்னொரு தோற்றம்.

அஹோபிலத்தின் மீதான முகமதியர்களின் தாக்குதல் [1576-78]: சதாசிவராயரின் கல்வெட்டு 1584ல் கானகிரி என்ற பெனுகொன்டாவிலிருந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தபோது, விபூரம்வாரு / மல்காபிரம் எனப்படுகின்ற இப்ராஹிம் குதுப் ஷா அஹோபிலத்தை 1576-78 ஆண்டுகளில் சூரையாடியதை குறிப்பிடுகிறது. 1576ல் பீஜப்பூர் சுல்தான், அலி அடில் ஷா – I [Ali Adil Sha-I (1558-1579 CE) பெனுகொண்டா கோட்டையை மூன்று மாதங்களுக்கு முற்றுகையிட்டான். ஆனால், அடில் ஷாவின் இந்து ராணுவ வீரர்களின் உதவியால் சுல்தான் படையை ஶ்ரீரங்கதேவர் வெற்றிக் கொண்டார். இருப்பினும், சுல்தானின் படை முராரி ராவ் (மராத்திய பிராமணன்), தலைமையில் ஒரு முஸ்லிம் படை கிருஷ்ணா நதி தெற்குப் புறத்தில் தாக்க ஆரமித்தது. அஹோபிலம் கோவிலை கொள்ளையடித்தது. வைரம் பொதித்த விஷ்ணு விக்கிரகத்தை பெயர்த்தெடுத்து சுல்தானுக்கு அனுப்பி வைத்தான். 1578ல் இப்ராஹிம் குலி ஷா [Ibrahim Quli Qutub Shah 1518-1580 CE] என்பவனால் இக்கோவில் சூரையாடப்பட்டது. அப்பொழுது நரசிம்மரின் விக்கிரகத்தை அவனுக்கு காட்டியபோது, ரத்தம் கக்கி இறந்தானாம். அவன் மர்மமாக இறந்ததை, கோவிலை சூரையாடியதால் தான் அப்படி இறந்தான் என்று பாரம்பரிய கதைகள் கூறுகின்றன. சடகோபஸ்வாமி என்பவர் ஶ்ரீரங்கராயரிடம் சென்று, முஸ்லிகளிடமிருந்து, அக்கோவிலை மீட்டுத்தருமாறு வேண்டிக் கொள்கிறார்[2]. ஶ்ரீ கொட ராஜு வெங்கட ராஜு, ஶ்ரீ திருமல ராஜு, தெலுகு சோட தளபதிகள் முதலியோர் ராயரின் ஆணைப்படியும், அஹோபில மடாதிபதியின் வேண்டுகோளின் படியும், படைகளுடன் சென்று, முஸ்லிம்களுடன் போரிட்டு, அவர்களை விரட்டி, கோவிலை மீட்டனர். தென்னிந்திய கல்வெட்டு சாசனங்கள் 296 மற்றும் 299 இவ்விவரங்களைக் கொடுக்கின்றன[3].

ahobilam-temple-entrance-lhs

கோபுர வாயிலின், இடது பக்கம்- கீழ்புறம்.

ahobilam-gopuram-entrance-lhs-upper-portion

கோபுர வாயிலின், இடது பக்கம்- மேல்புறம்.

1850களில் அஹோபிலம் கோவில் இடிபாடுகளுடன், இடிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தது: ஆங்கிலேய, இங்கிலாந்து அருங்காட்சியகம், அஹோபில கோவிலின், பழைய புகைப்படங்கள் சிலவற்றை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றைப் பார்த்தால், அக்கோவில் என்ன நிலையில் இருந்தது என்பதனை அறிந்து கொள்ளலாம். “ஆசிய-ஆப்பிரிக்க சேகரிப்பு” என்ற பிரிவில், இணைதளம் வாயிலாக, 18 புகைப்படங்களை காணலாம், நகல் எடுத்துக் கொள்ளலாம், பதிவிரக்கம் செய்து கொள்ளலாம். இன்னும், எத்தனை புகைப்படங்கள் உள்ளன, இருந்தன என்பன நமக்குத் தெரியவில்லை. ஸ்தலபுராணம் என்றும், பக்தி ரீதியில் புத்தகங்களை எழுதுபவர்களும், இவ்விசயங்களைச் சொல்வதில்லை.

ahobilam-gopuram-entrance-lhs-lower-base-portion

கோபுர வாயிலின்,  வலது பக்கம்- கீழ்புறம்.

ahobilam-gopuram-entrance-rhs-upper-portion

கோபுர வாயிலின்,  வலது பக்கம்- மேல்புறம்.

மறக்கப்பட்ட அஹோபிலத்தின் சரித்திரம்: கோவிலுன் முன்னுள்ள கருடஸ்தம்பம் (757) அலங்கோலத்தில் காட்சியளிக்கிறது[4]. உண்மையில், இது “ரங்கராயலு சேனை முகமதியரை வெற்றி கொண்டதன் அடையாளமாக நிறுவப்பட்டது” என்ற கல்வெட்டோடு, பீடத்தின் மீது, நிறுவப்பட்ட “வெற்றி-ஸ்தம்பம்”, வெற்றி-தூண் ஆகும். டி. ராமசாமி ஐய்யங்கார், “மறக்கப்பட்ட அஹோபிலத்தின் சரித்திரம்” என்ற புத்தகத்தில் இதைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்[5]. 1916ல் அவர் அத்தலைப்பைக் கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால், 2017லும் அதே நிலைதான் உள்ளது. ஆமாம், சரித்திரம் மறக்கப்படுவதுடன், மறைக்கப்படுகிறது. இப்புத்தகத்தை யாரும், மறு பதிப்பு செய்யாமல் இருப்பதும், வேடிக்கையாகத்தான் இருக்கிறது.

ahobilam-gopuram-entrance-old-photo-2

ahobilam-gopuram-entrance-inside-lhs

ahobilam-gopuram-entrance-old-photo-close-view-inside

1850களில் கோபுரம் இவ்வாறு இருப்பது ஏன்?: கோவில் கோபுரத்தின் முன்பக்கத்தின் தோற்றத்தைக் காட்டும் புகைப்படங்களிலிருந்து (755[6], 756, 760), அதன் மீது கோபுரம் இல்லாததை அறிந்து கொள்ளலாம். மொட்டை கோபுரத்தின் மீது செடி-கொடிகள் வளர்ந்துள்ளன. கீழும், சுற்றிலும் அதே போல செடி-கொடிகள் வளர்ந்து, புதர்கள் காணப்படுகின்றன. ஒரு புகைப்படம், (748), வாயிலில் இடது பக்கத்தில் ஒரு பெண் வளைந்து தனது சிகையைப் பிடித்திருக்கும் போன்ற சிற்பத்தைக் காட்டுகிறது. இன்னொரு புகைப்படம் (754) மேற்புறத்தின் தோற்றத்தைக் காட்டுகிறது.

முன்புறம் – இடது பக்கம் (750)

முன்புறம் – வலது பக்கம் (766)

உள்ளேயிருந்து, கோபுரத்தைப் பார்க்கும் நிலையும் அவ்வாறே இருக்கிறது (751, 760). கோபுரத்தின் பின்புறத் தோற்றத்தில், இடது, வலது (695) பக்கங்களையும் புகைப்படங்கள் காட்டுகின்றன. இதே நிலையில் தான், ஜீயர் தினமும் வந்து சென்று வழிபட்டாரா, பக்தர்களும் அவ்வாறே வந்து சென்று கொண்டிருந்தனரா? யாரும், ஏன் கோவில் இப்படி இடிந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று கேட்கவில்லையா?

ranga-mandapam-in-destroyed-condition-sculptured-pillar

ranga-mandapam-in-destroyed-condition

ஶ்ரீ கிருஷ்ணதேவராயரால் கட்டப்பட்ட ரங்க மண்டபம்: ரங்க மண்டபம் என்ற ஶ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயரால் கட்டப்பட்ட மண்டபம், கூரையில்லாமல், தூண்கள் மட்டும் தனியாக நிற்கும் கோலத்தைக் காட்டுகிறது (499, 692). கிருஷ்ணதேவராயரின் மகன் இருக்கும் தூணும் அவ்வாறே உள்ளது (747). அந்த பகுதிக்கு மட்டும் வெள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளதை காணலாம். கூரை இல்லை என்றால், ஏனில்லை என்று ஏன் யாரும் கேட்கவில்லை? தூண்களில் அத்தனை கலைநயத்துடன் சிற்பங்கள் உள்ளனவே, கூரை இல்லாமலா, கிருஷ்ணதேவராயர், மண்டபத்தைக் கட்டிவிட்டார்? தொலைவில் உள்ள கல்யாண மண்டபம் என்று ஒரு புகைப்படம் காட்டுகிறது[7].

ranga-mandapam-in-destroyed-condition-son-of-krishna-devaraya

மண்டபங்கள் சுற்றி கட்டப்பட்ட புஷ்கரனிசன்னிதி கோனேறு: ஒரு மண்டபம் மற்றும் குளத்தின் புகைப்படம் (752), அது எந்த அளவில் சிதிலமடந்திருந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது[8]. கீழ் அஹோபிலத்தில், “சன்னிதி கோனேறு – கீழ் அஹோபிலம்” என்ற தலைப்பில், டி.ராமசாமி ஐயங்கார், “இக்குளம், திருவல்லிக்கேணி குளம் மாதிரியில் படிகளுடன் கட்டப்பட்டது. புஷ்கரனியைச் சுற்றி வரிசையாக மண்டபங்கள் இருக்கின்றன……….இது நீரின்றி உலர்ந்தே காணப்படுகிறது…..நடுவில் ஒரு கிணறு தோண்டப்பட்டுள்ளது”, என்று 1916ல் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த குளத்தைச் சுற்றியுள்ள மண்டபங்களைத்தான் 1916லிருந்து, கொஞ்சம்-கொஞ்சமாக, அஹோபிலத்தில் இருக்கும் மிலேச்சர்கள் (அதாவது, இந்து-விரோதிகள்) 2016 வரை இடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் போலும். அடில் ஷா, குலி குதுப் ஷா போல, இவர்களும் அதே போலத்தானே, மண்டபங்களை இடித்து வந்துள்ளார்கள். பிறகு, இரு கூட்டத்தார்களுக்கும், வேறுபாடு இல்லையே? சரித்திர மாநாடுகள் நடத்துகிறார்கள், சரித்திரம் என்று தொண்டை கிழிய கத்துகிறார்கள். ஆனால், இதைப் பற்றி, எந்த சரித்திராசிரியனும், மாணவனும், கண்டு கொள்ளவில்லையே?

malola-ahobilam-mandapa-old-photo

50-way-to-upper-ahobila-temple-sketch

உண்மையை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும், சரித்திரத்தை எடுத்துக் காட்டத்தான் செட்ய்ய வேண்டும்: இப்புகைப்படங்களும், சிறிது நாட்களில் மறைந்து விடலாம். பிறகு, இவற்றைப் பற்றியெல்லாம் பேசுவதற்கும், சொல்வதற்கும், எழுதுவதற்கும் கூட, யாரும் இருக்க மாட்டான். சொன்னாலும், ஆதாரம் எங்கே என்று கேட்பான். நீ மதவாதி, ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஐச் சேர்ந்தவன், வகுப்புவாதி என்றெல்லாம் கூட பட்டங்கட்டி, வாயை அடைத்து விடுவார்கள். உள்ளவற்றையும் அழிக்கப் பார்ப்பார்கள். ஏனெனில், எதிர்காலத்தில், இப்படியெல்லாம், யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள், எழுத மாட்டார்கள். ஆனால், முடிந்த வரையில் நாம் உண்மையினை சொல்லித்தான் ஆகவேண்டும். சரித்திர உண்மையினை எடுத்துக் காட்டத்தான் வேண்டும்.

© வேதபிரகாஷ்

19-02-2017

755

[1] தமிழ்.இந்து, வைணவம் போற்றும் ஆச்சாரியன், என். ராஜேஸ்வரி, Published: June 18, 2015 12:02 ISTUpdated: June 18, 2015 12:02 IST

[2] Henry Heras, The Aravedu Dynasty of Vijayanagara, p.272, 279.

[3] Nos. 296 and 299 from Ahobilam, Kurnool district, record the part played by the Telugu-Choda chief Kondraju-Venkatraju Tirumalaraju in freeing the country from Muslim occupation and restoring Ahobilam to its former glory.  No. 296, dated Saka 1506 (1584 A.D.) states that on the representation of Van Sathagopa-Jiyyar, the pontiff of Ahobilam to the king to free the country from the Muslim occupation and restore Ahobilam to its original glory, the king himself volunteered to undertake the task of which the pontiff, dissuading the king from doing so, said that it was the wish of God of Ahobilam that Mahamandalesvara Kondraju Venkatraju Tirumalaju undertook the task and having successfully driven out the Muslims and the Hande chiefs who had joined them in pillaging the country and sacking Ahobilam, restored the holy place to its former State and received from the temple certain privileges to be enjoyed by him hereditarily.  The record is dated Saka 1506, Tarana corresponding to 1584 A.D. and places the Muslim occupation of the territory in the cyclic year Bahudhanya (1576 A.D.).  From the Annalas of Hande Anantapuram  it may be gathered that it was Malakappa-nayudu of the Hande family, son of Immadi Hampa-nayudu, who at the sight of success of the Muhammadans against his sovereign Srirangadeva deserted his king and joining the enemy sought their favours.  The latest date for Sriranga is found in a record from Maluru dated in Saka 1507, Parthiva.

[4] Photograph of the Garudastambha at the Narasimha Temple, Ahobilam in Andhra Pradesh, taken by an unknown photographer in c.1870, from the Archaeological Survey of India Collections. Ahobilam is an important Vaishnava pilgrimage site and the principal place of worship of Narasimha, the lion-man incarnation of Vishnu. The temple complex is divided between upper and lower Ahobilam, built in the late 15th and 16th centuries under the Vijayanagara rulers. The complex consists of nine shrines dedicated to the nine different forms of Narasimha. The entrance gopura is carved with scenes from the Ramayana.

[5] The Garudastambha, or pillar, in this view has carvings and inscriptions. D.Ramaswamy Ayyangar in, ‘A descriptive history of the forgotten shrines of Ahobilam’, Walajabad, 1916, wrote, ‘Entering the main gate of the temple, the first thing that strikes our eye is the “Tower of Victory”. This is a magnificent tall column of sandstone cut out of one stone and ornamented by architectural carvings on it. It stands on a platform on the southern side of the entrance and the side of the platform contain inscriptions detailing the event this column has been erected to commemorate; viz., the victory of Rangaryalus army over the Muhammadans.’

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/g/019pho001000s27u02683000.html

[6] http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/e/019pho001000s27u02681000.html

[7] The mandapa or hall in this view was initiated by the Reddi rulers in the 14th century. The granite piers have clusters of colonnettes with carvings of divinities and rearing animals with riders.

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/d/019pho001000s27u02685000.html

[8] Photograph of a mandapa at the Narasimha Temple at Ahobilam in Andhra Pradesh, taken by an unknown photographer in the 1870s, from the Archaeological Survey of India Collections. This is a view of a detached, open-sided mandapa, with a stepped tank in the foreground. This appears to be the tank illustrated in D.Ramaswamy Ayyangar, ‘A descriptive history of the forgotten shrines of Ahobilam’ (Walajabad, 1916,), p.16, and entitled ‘Sannidhi Koneru – Lower Ahobilam.’ Here he wrote, ‘This is a big pushkarini constructed on the plan of the Triplicane tank with steps all round. All round the tank you have a chain of mantapams…The tank is always dry. A deep well is dug within the tank…The construction of this tank is ascribed to Krishnadevaraya.’

http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/apac/photocoll/r/019pho001000s27u02679000.html

Posted in அகோபில, அகோபிலம், அத்துமீறல், அல்லகட்ட, அழிப்பு, ஆக்கிரமிப்பு, கடபா, கருடன், கல்யாண மண்டபம், கல்வெட்டு, காகதிய, காபாலிகன், கிருஷ்ண தேவராயர், குலி குதுப் ஷா, குளம், சத்ரவட, ஜீயர், ஜுவாலா, பார்கவ, பாவன, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக